Služby pro pěstouny

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a rodiny doprovázíme. Naše služby poskytujeme i rodinám, které mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou s jinou organizací či OSPOD.

Posláním projektu je již od roku 2013 poskytovat komplexní služby a podporu náhradním rodinám, zvyšovat kvalitu života svěřených dětí i pěstounů a citlivě reagovat na jejich aktuální potřeby.

Podporujeme celé pěstounské rodiny tak, aby i děti, které nemohou vyrůstat se svou vlastní rodinou, mohly prožít dětství v podnětném a milujícím prostředí.

Cílová skupina

→ osoby pečující

→ děti umístěné v pěstounské péči

→ spolupracujeme i se širším rodinným okolím, hlavně s biologickými dětmi pěstounů, pokud se v rodině vyskytují, partnery pěstounů, biologickými rodiči svěřených dětí apod.

Poskytované služby, naše programy

Služby (kromě doprovázení) poskytujeme všem pěstounským rodinám: nejen těm, s kterými máme uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale i těm, které uzavřely dohodu s jinou pověřenou organizací či s orgánem sociálně právní ochrany dětí.

→ Doprovázení na základě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče (Doprovázení pěstounských rodin)

Průběžné vzdělávání (Komunitní program, Workshopy, Individuální vzdělání)

→ psychologicko – sociální podpora (Podpůrné služby)

Programy pro děti, odlehčení (VíkendOFFky, Výlety)

 

Jste čerstvým pěstounem (osobou pečující) a rozmýšlíte se s jakou organizací uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče?
Nebo naopak hledáte nový impuls a chcete svou doprovázející organizaci změnit?  

Dlouhodobé doprovázení jedním člověkem, kterému můžete důvěřovat a který Vás a Vaši rodinu bude v průběhu pěstounské péče podporovat, je jedním z Vašich práv. 

V rámci programu Doprovázení pěstounských rodin nabízíme našim klientům podporu v různých situacích. Klienti mohou komplexní nabídku služeb využívat zdarma. Pěstounské rodiny doprovázíme na základě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s Barevným světem dětí, z. s.

Všemi službami se snažíme o to, aby svěřené děti mohly vyrůstat v pro ně prospěšném, motivujícím a harmonickém prostředí a aby si pěstouni byli jistí svou rolí rodiče a cítili se v ní dobře. K tomu přispívá hlavně aktivní a pravidelná komunikace s rodinami.

Komunikaci za Barevný svět dětí, z. s. zajišťuje klíčový pracovník. Ten s rodinou navazuje dlouhodobý, bezpečný a důvěrný vztah; rodinu podporuje a pomáhá jí s řešením náročných situací.

Poskytované služby

 • Pomoc a podpora při výchově a péči o svěřené dítě
 • Sociálně právní poradenství
 • Psychologické služby
 • Právní služby
 • Asistovaný kontakt – podpora vztahu s biologickými rodiči
 • Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě
 • Pomoc při navyšování znalostí a kompetencí náhradního rodiče (Průběžné vzdělávání)

 

Bližší informace

Bc. Barbora Chvátalová, vedoucí programu "Doprovázení pěstounských rodin"
e-mail: chvatalova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 800

Práva a povinnosti osob pečujících

Komunitní program

Chcete se vzdělávat příjemnou formou?
Potkávat se s dalšími pěstounskými rodinami?
Spolupracovat se stálými lektory – odborníky, kterým se můžete svěřit a kteří vám na vaše otázky dokáží prakticky odpovědět?
Chcete si program užít i se svými dětmi a dalšími rodinnými příslušníky?

V rámci Komunitního programu dlouhodobě sdružujeme skupiny vzájemně se podporujících pěstounských rodin. Již od roku 2013 tak poskytujeme pěstounům příjemnou alternativu, jak si splnit povinné vzdělávání, dětem prostor pro rozvíjení svých sociálních a dalších dovedností a celým rodinám pak bezpečné místo.

A co to vlastně komunita je?

 • Tvoří ji 7 – 12 pěstounských rodin; komunitní skupina pro dospělé a komunitní skupina pro děti
 • Dlouhodobě ji provází čtveřice lektorů – lektorský pár pro dospělé (zkušení odborníci z oblasti NRP, psychologie a etopedie) a lektorský pár pro děti (mladí odborníci z oblasti speciální pedagogiky a zážitkové pedagogiky)
 • Účastí v programu si pěstouni plní povinné vzdělávání
 • Pěstouni komunitní prostor povětšinou využívají pro sdílení svých zkušeností a vzájemnou podporu. Lektoři pak sami do programu přinášejí témata a s nimi spojené aktivity podporující rodičovské kompetence, sebereflexi, získávání náhledu na chování a jednání svěřených dětí, pozitivní vliv na vztahy se svěřenými dětmi, zvyšování odolnosti vůči negativním vlivům a předcházení rozvoje rizikového chování u svěřených dětí
 • Děti se zapojují do předem pro ně připravovaného programu, který navazuje na další aktivity, které pro děti v náhradní rodinné péči připravujeme a pořádáme
 • V průběhu roku se pravidelně schází v rámci několika víkendových setkání. Frekvenci setkávání si určuje sama skupina (nová na počátku spolupráce, stávající pak vždy na závěrečném setkání na rok následující).
  Konkrétně si pak vybírají mezi těmito variantami:
  – 4 setkání v roce po 6 hodinách (v sobotu/neděli v prostorách BSD),
  – 6 setkání v roce po 4 hodinách (v sobotu/neděli/ve všední den v BSD)
  Minimálně po roce spolupráce si pak komunita může vybrat i variantu:
  – 3 setkání ve formátu 3h – 18h – 3h; tedy 2 setkání po 3 hodinách v Praze (v sobotu/neděli/ve všední den v BSD) a víkendový vzdělávací pobyt, tzv. komunitní výjezd mimo Prahu.

Workshopy

Chcete se v rámci vzdělávání potkávat a sdílet informace s dalšími pěstouny?
Rádi se vzděláváte formou seminářů, ale zároveň vás nebaví nudné přednášky?
Chcete si ze semináře odnést praktické rady a odpovědi na vaše konkrétní dotazy?

V rámci tohoto programu pravidelně pořádáme praktické semináře, tzv. workshopy zaměřené na témata, která nejčastěji řešíte, jako je výchova Vám svěřených dětí, komunikace a jednání s biologickou rodinou dítěte apod. Našich workshopů se můžete účastnit občas, nebo je můžete absolvovat pravidelně a vzdělávat se tak po celý rok. Podrobně se zaměřují vždy na jedno nebo více souvisejících témat, které aktuálně řešíte, a to praktickou a interaktivní formou. Lektoři jsou lidé z praxe a odborníci na dané téma.

Nabídka pro rok 2018

 • opět jsme pro pěstouny připravili 2 zajímavé cykly odpoledních a dopoledních workshopů
 • naše workshopy jsou 3 hodinové, pořádáme je v našich prostorech na Vinohradech a tradičně ve čtvrtek
 • odpolední se konají od 17:30 do 20:00dopolední pak od 9:30 do 12:00
 • v rámci tohoto programu nabízíme také workshopy na přání, které jsme schopni uspořádat pro skupinu pěstounů z OSPOD/jiné doprovázející organizace, v našich či jejich prostorech a na  zadané téma týkající se oblasti NRP
 • v době konaní všech našich workshopů jsme schopni po předchozí domluvě zajistit hlídání dětí se speciálním programem

I. cyklus „Náš bezpečný domov“ 

Cyklus se bude v první polovině roku 2018 věnovat tématům jako je například zdravá komunikace mezi členy rodiny (i té rozšířené), výchovné prostředky a práce s rodinným rozpočtem. Zkrátka všem, co se týká našeho každodenního života.

 • Co mohu, co umím a kde jsem v systému péče o ohrožené děti?
  • termín: 18. leden 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Rodič nebo prarodič – kdo jsem?
  • termín: 25. leden 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn
 • Jak se navzájem respektovat?
  • termín: 8. únor 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Malujeme a hrajeme si se smysly
  • termín: 22. únor 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn
 • Práva dětí a jejich podpora
  • termín: 8. březen 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Aby měšec zůstal plný
  • termín: 22. březen 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn
 • Druhy a styly výchovy
  • termín: 12. duben 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Můj čas
  • termín: 26. duben 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn
 • Význam pohlazení a objetí
  • termín: 10. květen 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Umím se ochránit
  • termín: 24. květen 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn
 • Důvěřuj, ale prověřuj
  • termín: 7. červen 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Práva dětí a jejich podpora
  • termín: 21. červen 2018, 9:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn

II. cyklus „Svět očima dítěte“

V druhé polovině roku se podíváme na témata z dětského úhlu pohledu. Jak děti vnímají svou minulost a přítomnost? Jak jim pomoci zpracovat ztráty a těžké situace? Jak je ovlivňuje nejbližší okolí? Jak s nimi navázat důvěrný vztah a probírat těžká a intimní témata?

 • Zpátky do lavic!
  • termín: 13. září 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Zvládnu to sám
  • termín: 20. září 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn
 • Víly vily v(je)nce, aneb když mi učení moc nejde
  • termín: 11. říjen 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Moje okolí 
  • termín: 25. říjen 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn
 • Rostu, vyrůstám, dospívám
  • termín: 8. listopad 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Má minulost
  • termín: 22. listopad 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn
 • Balvany na mé životní cestě 
  • termín: 6. prosinec 2018, 17:30 – 20:00
  • lektor: bude doplněn
 • Proč neříkám vždy jen pravdu?
  • termín: 13. prosinec 2018, 9:30 – 12:00
  • lektor: bude doplněn

 Individuální vzdělávání 

Neradi se vzděláváte ve skupinách?
Řešíte intimní otázky související s výchovou Vám svěřených dětí, které nechcete sdílet s ostatními pěstouny?
Řešíte konkrétní otázky, na které potřebujete konkrétní odpovědi, případně praktické rady?

Členy týmu lektorů Individuálního vzdělávání jsou zkušení odborníci s bohatou praxí z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a školství.

Celoroční individuální vzdělávání

 • komplexní vzdělávání 24 hodin formou konzultací s lektorem
 • spolupodílíte se na svém vzdělávacím plánu, konzultuje jeho obsah a také frekvenci setkávání
 • příklady možných témat:
  – podpora sociálních a výchovných dovedností
  – pomoc s řešením poruch učení a chování svěřených dětí
  – primární prevence
  – podpora mezigenerační komunikace
  – finanční gramotnost

Občasné konzultace

 • občasné konzultace s odborníkem na konkrétní téma, také započítáváno do Vašeho vzdělávacího plánu
 • lektorem pak může být některý z odborníků projektu „Služby pro pěstouny“ např. sociální pracovník, psycholog, dětský psycholog, videotrenér interakcí, finanční poradce, právní poradce, etoped – speciální pedagog, lektoři komunitního programu (pro dospělé, pro děti) ad.

 

Bližší informace

Bc. Klára Pěnkavová, koordinátor projektu "Služby pro pěstouny"
e-mail: penkavova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Ceník, podmínky a storno - Workshopy 2018

WORKSHOPY
Workshopy v prostorech Barevného světa dětí:
1 pěstoun - 400,- Kč/1 hod, 1 200,- Kč/3 hod
1 dítě - 100,- Kč/1 hod, 300,- Kč/3 hod
Workshopy mimo prostory Barevného světa dětí:
Konkrétní cena se odvíjí od počtu přihlášených účastníků, vybraného tématu, místa uskutečnění a vybraného lektora. Mimo naše prostory vzděláváme pro skupiny v minimálním počtu 5 a maximálním počtu 15 účastníků – pěstounů.

Nabídkový leták Workshopy 2018

Řešíte nepříjemnou situaci, s kterou potřebujete poradit?
Přejete si popovídat s odborníkem o citlivých tématech, která Vás trápí?
Hledáte terapeutickou pomoc pro své svěřené dítě?

Barevný svět dětí, z. s. spolupracuje s celou řadou zkušených odborníků. Můžeme Vám tak nabídnout komplexní seznam služeb.

Program je určen jak našim klientům, tak i dalším pěstounům, kteří mají řádně podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou pověřenou organizací či orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Službami naplňujeme právo pěstounů na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců (§ 47a c) zákona č. 359/1999 Sb.).

 

Nabízené služby

 • Psycholog pro dospělé (muž i žena)
 • Psycholog pro děti (muž i žena)
 • Rodinný terapeut
 • Speciální pedagog, etoped
 • Sociální pracovník
 • Právní poradce
 • Finanční poradce
 • Videotrenér interakcí
 • Supervizor
 • Mediátor

 

Bližší informace

Bc. Klára Pěnkavová, koordinátor projektu "Služby pro pěstouny"
e-mail: penkavova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Obchodní a storno podmínky

Výlety

Na podzim/zimu 2017 jsme připravili nový volnočasový program pro děti v pěstounské péči a jejich sourozence. Každý měsíc vyrazíme s dětmi za přírodou a zajímavostmi, dobrodružstvím, zkrátka na zážitkový celodenní Výlet.

Výlety obsahově připravují naši lektoři programů pro děti, které můžete znát z našich VíkendOFFek, popřípadě z Komunitního programu. Jsou určené dětem od 6 do 15 let, kapacitně pak počítáme s min. 15 a max. 30 dětmi. Každý Výlet bude jiný, tematický, co však bude pro všechny stejné, je kamarádský duch, poznávání nového a aktivní odpočinek. Co se týká odpočinku, ten chceme tímto programem dopřát sekundárně i pěstounům, vytvořit jim prostor pro oddych, čas sám na sebe.

 • pozn. momentálně jsou naplánované 3 akce, viz. níže

 

VíkendOFFky 

Volnočasový program pro děti v pěstounské péči a jejich sourozence 

Posláním celého programu je různorodými aktivitami podpořit identitu dětí vyrůstajících v NRP, podpořit sourozenecké vztahy, rozvíjet pozitivní sebepřijetí a sebepoznání dětí, a tak v důsledku přispět k budování vztahů a dobré atmosféry v celé rodině. Vše je založeno na kontinuální práci se skupinou, ve které se rozvíjejí přátelské vazby.

VíkendOFFky jsou určené dětem, které vyrůstají v pěstounské péči nebo mají sourozence v pěstounské péči. Na akce počítáme průměrně s počtem 30 dětí ve věku od 6 do 15 let. Celovíkendový program je postaven jak na společném trávení času, tak i na oddělených aktivitách určených přímo pro danou věkovou skupinu. VíkendOFFky jsou založené na prvcích zážitkové pedagogiky, s dětmi budou nastavena komunikační pravidla, položí se základy skupinové spolupráce a důvěry. Chceme se také věnovat nácviku řešení a zvládání konfliktních situací, rozvíjet sociální a komunikační dovednosti a podporovat děti v aktivním přístupu k životu.

 • pozn. momentálně nejsou v rámci tohoto programu naplánované žádné akce

Bližší informace a registrace

Bc. Klára Pěnkavová, koordinátor projektu "Služby pro pěstouny"
e-mail: penkavova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Závazná přihláška a storno podmínky

Storno podmínky:
- Na Výlety můžete děti přihlašovat až do 16. 11. 2017 včetně.
- Výlet se uskuteční při naplnění minimální kapacity, tzn. 15 dětí (děti školou povinné), respektive 10 dětí (předškoláci). V případě, že se akce ruší, bude toto oznámeno v pondělí v týdnu konání akce a účastnické poplatky budou vráceny zpět.   
- Účastnický poplatek je tedy nutné uhradit nejpozději do čtvrtka 16. 11. 2017, a to hotově (nutné domluvit schůzku s koordinátorem), nebo převodem na číslo účtu: 2700483284/2010 (do zprávy příjemci uveďte jméno dítěte). Na požádání vystavíme potvrzení, případně fakturu.
- Pokud se dítě omluví před 16. 11. 2017, je účastnický poplatek vrácen.
- Pokud se dítě omluví až po 16. 11. 2017, případně se na akci nedostaví vůbec, účastnický poplatek se nevrací. 

Listopadový a prosincový Výlet pro děti od 6 do 15 let

Termín: sobota 25. listopadu 2017
Hlavní vedoucí: Jakub Kulhánek
Kam pojedeme: Po stopách Indiana Jonese (Praha, Milíčovský les, Průhonice)

Termín: sobota 9. prosince 2017
Hlavní vedoucí: Ondra Turek
Kam pojedeme: iQLANDIA, Liberec

Listopadový Výlet pro děti od 3 do 5 let

Termín: sobota 25. listopadu 2017
Hlavní vedoucí: Zuzka Pelcová
Kam pojedeme: do Barevného světa dětí a jeho okolí:)

Důležité informace o Výletech 2017