Oficiální údaje organizace Barevný svět dětí, z. s.

+ 420 731 850 775

Název organizace:
Barevný svět dětí, z. s.
Právní forma: Registrovaný spolek

cesnekova@barevnysvetdeti.cz

IČO: 26667665
DIČ: CZ - 26667665
Sídlo:
Sokolovská 81/55, Praha 8, 186 00

Pod Nuselskými schody 1721/3, Praha 2, 120 00

Spolkový rejstřík vedený městským soudem v Praze oddíl L vložka 14810
Číslo účtu: 2700483284/2010

V registru občanských sdružení vedeno pod č.j.: VS/1-1/57702/04-R

Jsme pověřeni k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb.

Datová schránka: uyv99k6