Práce s biologickou rodinou

Od března 2018 nabízíme podporu také biologickým rodinám v systému NRP, a to hlavně odborné sociální poradenství, doprovázení a podpůrné služby. Rozšířili jsme tak naše služby, které vzhledem k současnému nastavení systému SPOD nebylo možné komplexně naplnit jen v rámci Doprovázení pěstounských rodin. V praxi jsme totiž naráželi na situaci, kdy vznikala potřeba intenzivně pracovat s celým rodinným systémem, tedy i s biologickými dětmi pěstounů, dětmi vyrůstajícími v rodině v jiné formě péče  a biologickou rodinou dětí v pěstounské péči. 

 

Služby pro rodiče 

Vyrůstá Vaše dítě v jiné rodině? Nabízíme Vám bezplatně: 

 

Služby pro děti 

Sourozencům dětí v pěstounské péči a vlastním dětem pěstounů bezplatně nabízíme: 

 

V současné době máme v projektu volnou kapacitu. Služby poskytujeme zdarma. Projekt je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí a Nadací J&T.

     

 

Bližší informace

Bc. Barbora Chvátalová, DiS.
e-mail: chvatalova@barevnysvetdeti.cz, mobil: 607 066 800