Práce s biologickou rodinou

Od března 2018 nabízíme podporu také biologickým rodinám v systému náhradní rodinné péče (NRP), a to hlavně odborné sociální poradenství, doprovázení a podpůrné služby. Rozšířili jsme tak naše služby, které vzhledem k současnému nastavení systému SPOD nebylo možné komplexně naplnit jen v rámci Doprovázení pěstounských rodin. V praxi jsme totiž naráželi na situace, kdy vznikala potřeba intenzivně pracovat s celým rodinným systémem, tedy i s biologickými rodiči dětí, které vyrůstají v NRP.

 

Služby pro rodiče

Vyrůstá Vaše dítě v jiné rodině? Nabízíme Vám bezplatně: 

 

V současné době máme v projektu volnou kapacitu. Služby poskytujeme zdarma. Projekt je dlouhodobě finančně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu Rodina a Nadací J&T.

     

 

Bližší informace

Bc. Kateřina Trnková
e-mail: trnkova@barevnysvetdeti.cz, mobil: 725 182 645

Práce s biologickou rodinou – leták