Programy pro děti

Pro děti z našich projektů pořádáme odpolední, celodenní a vícedenní volnočasové programy, a to v průběhu celého školního roku. Vyvrcholením celoroční práce bývá začátkem července uspořádání letního tábora. Smyslem je dopřát dětem nezapomenutelné zážitky a čas strávený v bezpečném a podnětném prostředí. Posilujeme tak v nich zábavným způsobem tvořivost, sociální schopnosti, jejich sebepojetí a týmového ducha.

 

Pro koho jsou určeny

Programy pro děti jsou určeny pro děti vyrůstající jak v biologických, tak náhradních rodinách. Zpravidla se jedná o děti ve věku 6 – 15 let.

Jaké akce pořádáme

Odpolední a celodenní VÝLETY

Výlety za přírodou, sportem a zajímavostmi, dobrodružstvím… Každý Výlet je jiný, co je však pro všechny stejné, to je kamarádský duch, hry, poznávání nového a aktivní odpočinek. Na Výletech také navštěvujeme různá zajímavá místa, např. muzea, galerie, interaktivní výstavy, přírodní a historické památky apod.

VíkendOFFky

Jedná se o zážitkově pedagogický celovíkendový program. S dětmi vyrážíme na celý víkend mimo Prahu a kromě objevování krás naší země, také objevujeme své možnosti a dovednosti, učíme se, jak se správně chovat v určitých situacích, jak spolupracovat, jak mezi sebou komunikovat apod. To vše obvykle v rámci celovíkendové hry.

Letní TÁBOR

Klasický týdenní tábor – spaní v podsadových stanech, táboráky, koupání v rybníku, společné vaření a celotáborová hra. Zkrátka nezapomenutelné letní zážitky, které v Praze nezažiješ:)

Co jsme již společně zažili

Fotoreportáže z našich předchozích akcí naleznete zde: https://www.barevnysvetdeti.cz/gallery/

Plán akcí 2021

16. 1. 2021 odpolední výlet (ZRUŠEN v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19)
13. 2. 2021 odpolední výlet (ZRUŠEN v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19)
6. 3. 2021 celodenní výlet (ZRUŠEN v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19)
17. 4. 2021 celodenní výlet (ZRUŠEN v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19)
22. 5. 2021 odpolední výlet
12. 6. 2021 celodenní výlet
3. – 10. 7. 2021 tábor
18. 9. 2021 celodenní výlet
23. 10. 2021 odpolední výlet
20. 11. 2021 odpolední výlet
10. – 12. 12. 2021 VíkendOFFka

Jak se na akci přihlásit a kolik mě to bude stát

Na akce Programů pro děti se můžete hlásit průběžně vždy do určitého data, který je uveden na přihlášce (k dispozici je u Vašich kontaktních osob BSD – např. klíčová pracovnice, sociální pracovnice, koordinátor apod.). Pro řádné přihlášení na akci je nutné vyplnit přihlášku a zaplatit účastnický poplatek. Ceník a stornopodmínky jsou uvedeny níže.

Partneři a podporovatelé

        

Bližší informace

Přemysl Hrubý, koordinátor Programů pro děti
e-mail: programyprodeti@barevnysvetdeti.cz
mobil: 723 333 321

Ceník a stornopodmínky

CENÍK:
Odpolední výlet: 50,- Kč/dítě
Výlet: 100,- Kč/dítě
VíkendOFFka: 200,- Kč/dítě
Tábor: 800,- Kč/dítě

STORNOPODMÍNKY
Akce se uskuteční při naplnění minimální kapacity. V případě, že se akce zruší, bude toto oznámeno před uvedenou akcí a účastnické poplatky budou vráceny zpět. Účastnické poplatky je nutné uhradit nejpozději k datu uvedeném na přihlášce hotově nebo převodem na účet 2700483284/2010 (do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte). Na základě provedené platby bude vystaven doklad o úhradě.
Pokud se dítě ze závažných důvodů omluví týden před konáním akce, je účastnický poplatek vrácen. Pokud se dítě omluví později, případně se na akci nedostaví vůbec, účastnický poplatek propadá Barevnému světu dětí, z. s.

Leták 2021 ke stažení