Tým BSD

Rada spolku

Mgr. Cesneková Zuzana, předsedkyně spolku,
cesnekova@barevnysvetdeti.cz, 731 850 775

Mgr. Tomanová Martina, člen Rady spolku

Bc. Chvátalová Barbora, člen Rady spolku,
chvatalova@barevnysvetdeti.cz, 607 066 800

Odborné garantství

Mgr. Zápotocká Aneta, odborný garant/metodik

Projekt Kámoš

Mgr. Böhmová Tereza, koordinátor projektu,
kamos@barevnysvetdeti.cz, 732 857 225

Činčurová Fišerová Veronika, DiS., sociální pracovník projektu,
fiserova@barevnysvetdeti.cz, 725 945 135

Služby pro pěstouny

Bc. Chvátalová Barbora, vedoucí Doprovázení pěstounských rodin, klíčový pracovník,
chvatalova@barevnysvetdeti.cz, 607 066 800

Bc. Pechoušková Kateřina, klíčový pracovník Doprovázení pěstounských rodin,
pechouskova@barevnysvetdeti.cz, 722 068 422

Černá Emma, koordinátor vzdělávacích a podpůrných služeb,
vzdelavani@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799

Práce s biologickou rodinou

Bc. Trnková Kateřina, vedoucí projektu, sociální pracovník,
trnkova@barevnysvetdeti.cz, 725 182 645

Mgr. Krejčová Michala, sociální pracovník,
krejcova@barevnysvetdeti.cz, 702 154 636

Programy pro děti

Moravcová Kateřina, koordinátor Programů pro děti,
programyprodeti@barevnysvetdeti.cz, 604 111 180

Akce pro veřejnost

registrace na Mezioborovou skupinu,
vzdelavani@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799

Odborníci a lektoři Barevného světa dětí

PhDr. Boková Ludmila, lektor programu Individuální vzdělávání a Komunitního programu pro dospělé v projektu „PSP“ a moderátor Mezioborové skupiny projektu „PSOV“

Mgr. Štanderová Kateřina, supervizor asistentů v projektu Kámoš a vedoucích Programů pro děti

Mgr. Kareta Jan, právní poradce

Mgr. Koutníková Klára, psycholog

Mgr. Krejčová Michala, terapeut

Mgr. Kynclová Veronika , lektor Komunitního programu pro děti

Louženský Jaromír, lektor Komunitního programu pro děti

Mgr. Salačová Lucie , lektor Komunitního programu pro dospělé

Ph.D. Smolík Štěpán, lektor Komunitního programu pro dospělé

Mgr. Smrž Josef, psycholog

Mgr. Uhlíř Jan, lektor programu Individuální vzdělávání

Mgr. Zákora Cyril , lektor Komunitního programu pro dospělé

Kaucký Daniel, DiS., supervizor týmu Barevného světa dětí

Kámoši a vedoucí PPD

Ferenc Vít, velký Kámoš

Holzmanová Šárka, velký Kámoš

Korábová Sára, velký Kámoš

Lövenhöfer Kryštof, velký Kámoš

Miřátská Anna, velký Kámoš

Moravcová Kateřina, koordinátor/vedoucí Programů pro děti

Mrkosová Aneta, velký Kámoš

Musilová Kateřina, velký Kámoš

Pavlíček Martin, velký Kámoš, vedoucí Programů pro děti

Plachá Klára, vedoucí Programů pro děti

Stará Barbora, velký Kámoš

Svěrák Matěj, vedoucí Programů pro děti

Veselá Aneta, vedoucí Programů pro děti

Záhorská Lucie, velký Kámoš

Externí spolupracovníci

Mgr. Husák Robert, web administrátor

Kuncová Blažena, účetní

Pěnkavová Klára, PR podpora