Kámoš

Smyslem projektu je podávat pomocnou ruku rodinám, které se ocitají v náročných životních situacích.

Děti – malí Kámoši  se v rámci projektu pravidelně setkávají s osobními asistenty – velkými Kámoši. Velký a malý Kámoš spolu nejméně na jeden rok vytvoří stálou dvojici. Asistenti své malé Kámoše podporují v praktických otázkách života, tj. ve vzdělávání a ve výběru zdravého trávení volného času. Dalším, neméně důležitým záměrem jejich setkávání, je neformálně děti rozvíjet v citové oblasti, v získávání a upevňování dalších schopností a dovedností. Doporučení a konkrétní postupy asistentů se následně stávají nedílnou součástí další sociální práce s rodinou.

 

 

A čím tráví Kámoši společně čas?

Dvojice Kámošů se standardně setkává dvakrát týdně v prostorách organizace. Dle vyhodnocení individuální potřeby dítěte se asistent v kontaktu s dítětem zaměřuje na konkrétní témata z oblasti emoční a sociální podpory, školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a kvalitního naplňování volného času.

V případě nutnosti podpory dítěte ve školní úspěšnosti postupují asistenti dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který každý z asistentů na začátku školního roku vytváří ve spolupráci se základní školou dítěte. Nedílnou součástí setkávání malých a velkých Kámošů jsou také společné volnočasové aktivity, které jsou realizovány individuální nebo skupinovou formou.

 

Asistenti v projektu

S našimi asistenty  navazujeme dlouhodobou spolupráci. Vede je koordinátor, který jim poskytuje maximální možnou podporu. Při vstupu do projektu asistenti  absolvují  úvodní vzdělávací seminář, kde jsou podrobně informováni o projektu, jeho metodách a procesech. Úvodní vzdělávací seminář je následovaný dvěma víkendovými  semináři, které vedou odborníci z praxe (psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, sociální pracovníci apod.). V průběhu spolupráce také absolvují natáčení a rozbor metodou videotréninku interakcí (VTI).  Asistenti jsou v rámci projektu ošetřeni pravidelnou skupinovou případovou supervizí. V případě potřeby mají možnost požádat o supervizi individuální či o odbornou konzultaci.