VíkendOFFka (Programy pro děti)

Květnová VíkendOFFka je za námi! Děti úspěšně dobyly Takešiho hrad a domů si odnesly poklad.

Děti sesbíraly všech 15 klíčů a odemkly poklad s odměnami, kterých bylo požehnaně. Všichni jsme si také opekli buřtíky a zazpívali u ohně. Počasí nám ve Strakonicích přálo a bylo po delší době hezky. Až vybereme ty nejvydařenější videa, určitě se s Vámi o ně podělíme – uvidíte například jak se děti učí bojová umění. V červnu se těšíme na dalším výletě!

Více informací na stránkách https://www.barevnysvetdeti.cz/pro-pestouny/#sekce-programy-pro-deti nebo na e-mailu programyprodeti@barevnysvetdeti.cz. 

VíkendOFFka se uskutečnila za finanční podpory Nadace Tesco a Nadace Terezy Maxové dětem.