BSD na konferencích

V prosinci jsme se zúčastnili několika akcí pro odborníky, některé jsme spolupořádali...

Předvojem prosincových akcí byla Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými dětmi a mládeží, která se uskutečnila ve čtvrtek 29. 11. a pod patronací ji měly naše kolegyně, Martina Dušková a Veronika Bradáčová (Kámoš). Ve čtvrtek 4. 12. pak na Semináři k síťování (MPSV) zasedla v diskusním panelu Klára Pěnkavová (Služby pro odborníky a veřejnost) a měla tak vedle kolegyň z OSPODu Prahy 12, Laty a Střepu možnost prezentovat naši Mezioborovou skupinu. A konečně, ve dnech 13. – 14. 12. se Michala Krejčová (Doprovázení, Služby pro pěstouny) zúčastnila mezinárodní konference, opět pořádané MPSV, Inovace v práci s ohroženým dětmi a jejich rodinami.