Služby pro odborníky

Snažíme se o systémové působení na laickou, odbornou i zákonodárnou veřejnost. Přispíváme ke zlepšení komunikace mezi odborníky z oblasti rodinné politiky a propagujeme tématiku práce s ohroženými a náhradními rodinami u široké veřejnosti.

Již od samého počátku naší činnosti se snažíme o systémové působení na laickou, odbornou i zákonodárnou veřejnost. Posláním projektu je poskytovat takové služby a podporu odborníkům z oblasti rodinné politiky, aby v konečném důsledku měly vliv na zvyšování kvality života dětí a jejich rodin. Projekt přispívá ke zlepšení komunikace mezi odborníky z oblasti rodinné politiky, zprostředkovává komunikaci se zákonodárci a propaguje tématiku práce s ohroženými a náhradními rodinami u široké laické veřejnosti.

Snažíme se o systémové působení na laickou, odbornou i zákonodárnou veřejnost

Cílová skupina

→ odborníci a pracovníci z praxe v oblasti SPOD a NRP

→ veřejnost, která se zajímá o témata týkající se rodinné politiky, SPOD a NRP

Poskytované služby, naše programy 

Mezioborová skupina

Mezioborová skupina je určena pro odborníky z oblasti péče o ohrožené děti a mládež a náhradní rodinné péče. Cílem skupiny je podpora spolupráce a komunikace mezi odborníky s přesahem k legislativním změnám. Snažíme se o to, aby si jednotlivé profese byly vzájemně nápomocny při řešení problémů.

Při pravidelných setkáních má každý člen možnost představit kazuistiku případu, který aktuálně řeší, a ostatní členové mu mohou poradit z pozice jejich profese. Součástí setkání je také prostor pro krátkou prezentaci činnosti a nových projektů různých organizací.

Mezioborová skupina se schází pravidelně čtyřikrát ročně v prostorách Barevného světa dětí, z. s. v pozdně odpoledních časech, mezi 15:00 a 18:00 hodinou.

Naplánované termíny setkání v roce 2021

  • 11. 2. 2021 – host: Cesta z krize, z. ú. (forma: on-line)
  • 29. 4. 2021 – host: Nadační fond pomoci – platforma znesnáze21 (plánovaná forma: on-line)
  • 16. 9. 2021 – host: bude upřesněn
  • 11. 11. 2021 – host: bude upřesněn

Bližší informace

Emma Černá
e-mail: vzdelavani@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Chci se zařadit do pravidelného mailingu a dostávat pozvánky na akce projektu

e-mail: vzdelavani@barevnysvetdeti.cz

Mezioborová skupina 2021

Reportáže z proběhlých Mezioborových skupin

http://www.barevnysvetdeti.cz/gallery/

Prezentace o Mezioborové skupině