Služby pro odborníky

Snažíme se o systémové působení na odbornou i laickou veřejnost. Přispíváme zejména ke zlepšení komunikace mezi odborníky z oblasti práce s rodinami, dětmi a mládeží a celkově propagujeme tématiku ohrožených a náhradních rodin.

Již od samého počátku naší činnosti se snažíme o systémové působení na odbornou i laickou veřejnost. Posláním projektu je vytvářet bezpečný prostor pro odborníky pracující zejména s ohroženými a náhradními rodinami. Projekt přispívá ke zlepšení komunikace mezi nimi, sdílení dobré praxe a také k propagaci služeb organizací, které se ve své činnosti zabývají právě podporou biologických či náhradních rodin. V konečném důsledku je snahou tohoto projektu zvyšovat kvalitu života rodin a dětí, kterým jednotliví odborníci poskytují své služby.

Cílová skupina

→ odborníci a pracovníci z praxe v oblasti SPOD a NRP

→ veřejnost, která se zajímá o témata týkající se rodinné politiky, SPOD a NRP

Poskytované služby

Mezioborová skupina

Mezioborová skupina je určena pro odborníky z oblasti péče o ohrožené děti a mládež a náhradní rodinné péče. Cílem skupiny je podpora spolupráce a komunikace mezi odborníky s přesahem k legislativním změnám. Snažíme se o to, aby si jednotlivé profese byly vzájemně nápomocny při řešení problémů.

Při pravidelných setkáních má každý člen možnost představit kazuistiku případu, který aktuálně řeší, a ostatní členové mu mohou poradit z pozice své profese. Součástí setkání je také prostor pro krátkou prezentaci činnosti a nových projektů různých organizací.

Mezioborová skupina se schází pravidelně čtyřikrát ročně v prostorách Barevného světa dětí, z. s. v odpoledních časech, mezi 15:00 a 18:00 hodinou.

Naplánované termíny setkání v roce 2024

Bližší informace

Emma Černá
e-mail: vzdelavani@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Chci se zařadit do pravidelného mailingu a dostávat pozvánky na akce projektu

e-mail: vzdelavani@barevnysvetdeti.cz

Mezioborová skupina 2024

Pozvánka_Mezioborová skupina 14. 3. 2024

Informace o Mezioborové skupině