Služby pro odborníky a veřejnost

Snažíme se o systémové působení na laickou, odbornou i zákonodárnou veřejnost; přispíváme ke zlepšení komunikace mezi odborníky z oblasti rodinné politiky, propagujeme tématiku práce s ohroženými a náhradními rodinami u široké veřejnosti a nabízíme podpůrné služby

Již od samého počátku naší činnosti se snažíme o systémové působení na laickou, odbornou i zákonodárnou veřejnost. Posláním projektu je poskytovat takové služby a podporu odborníkům z oblasti rodinné politiky, aby v konečném důsledku měly vliv na zvyšování kvality života dětí a jejich rodin. Projekt přispívá ke zlepšení komunikace mezi odborníky z oblasti rodinné politiky, zprostředkovává komunikaci se zákonodárci a propaguje tématiku práce s ohroženými a náhradními rodinami u široké laické veřejnosti.

Snažíme se o systémové působení na laickou, odbornou i zákonodárnou veřejnost

Cílová skupina

→ odborníci a pracovníci z praxe v oblasti SPOD a NRP

→ veřejnost, která se zajímá o témata týkající se rodinné politiky, SPOD a NRP

Poskytované služby, naše programy 

Mezioborová skupina

→ Semináře (Diskusní semináře, Vzdělávací semináře)

 

Diskusní semináře pořádáme již od roku 2005 pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Mají formát otevřených interaktivních setkání a soustředí se vždy na jedno téma z oblasti práv ohrožených dětí a mládeže nebo práce s ohroženou či náhradní rodinou.

Semináře probíhají formou diskuse a vždy se snaží dané téma a problematiku nahlédnout z co nejvíce možných úhlů pohledu. To zajišťují profesionálové z praxe, vždy odborníci na dané téma, kteří jsou zváni jako hlavní hosté.

Cílem diskusních setkání je osvěta a vzdělávání široké veřejnosti.

Semináře se konají v našich prostorách zpravidla čtyřikrát až pětkrát ročně od 17:30 do 20:00 hodin.

Vstupné je dobrovolné.

Diskusní semináře 2018-2019: „Témata rezonující dnešní společností“

  • 22. února 2018 – Start mladých lidí do dospělého života
  • 26. dubna 2018  – Záchranná sociální síť
  • 25. října 2018  – Magické slůvko inkluze
  • 13. prosince 2018 – Když vážně onemocní člen rodiny téma přesunuto do roku 2019
  • 28. února 2019 – Když vážně onemocní člen rodiny
  • 25. dubna 2019  – Stigmatizace psychických onemocnění
  • 20. června 2019  – Přínosy a rizika legalizace měkkých drog zrušeno
  • 24. října 2019  – Klasické vs. alternativní vzdělávání zrušeno
  • 12. prosince 2019  – Domácí násilí a děti 

Bližší informace

Bc. Klára Pěnkavová, koordinátor projektu "Služby pro odborníky a veřejnost"
e-mail: penkavova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Chci se zařadit do pravidelného mailingu a dostávat pozvánky na akce projektu

e-mail: asistent@barevnysvetdeti.cz

Diskusní semináře 2019

Reportáže z proběhlých Diskusních seminářů

http://www.barevnysvetdeti.cz/gallery/

Mezioborová skupina je určena pro odborníky z oblasti péče o ohrožené děti a mládež a náhradní rodinné péče. Cílem skupiny je podpora spolupráce a komunikace mezi odborníky s přesahem k legislativním změnám. Snažíme se o to, aby si jednotlivé profese byly vzájemně nápomocny při řešení problémů.

Při pravidelných setkáních má každý člen možnost představit kazuistiku případu, který aktuálně řeší, a ostatní členové mu mohou poradit z pozice jejich profese. Součástí setkání je také prostor pro krátkou prezentaci činnosti a nových projektů různých organizací.

Mezioborová skupina se schází pravidelně čtyřikrát ročně v prostorách Barevného světa dětí, z. s. v pozdně odpoledních časech, mezi 15:00 a 18:00 hodinou.

Termíny setkání v roce 2019

Bližší informace

Bc. Klára Pěnkavová, koordinátor projektu "Služby pro odborníky a veřejnost"
e-mail: penkavova@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Chci se zařadit do pravidelného mailingu a dostávat pozvánky na akce projektu

e-mail: asistent@barevnysvetdeti.cz

Mezioborová skupina 2019

Reportáže z proběhlých "Mezioborovek"

http://www.barevnysvetdeti.cz/gallery/

Prezentace o Mezioborovce