Kámoš

Smyslem projektu je podávat pomocnou ruku rodinám, které se ocitají v náročných životních situacích.

S rodinami zapojenými do projektu je v úzkém kontaktu sociální pracovník. Sociální práce s rodinou probíhá dle jejích konkrétních potřeb jak ambulantní, tak terénní formou. V rámci ní je rodině poskytováno sociálně právní a výchovné poradenství. Sociální pracovník tak například doprovází rodiny při jednání na úřadech a v dalších institucích, pomáhá a podporuje je při změně či hledání zaměstnání a vhodného bydlení, při plánování hospodaření a vedení domácnosti, při výchově a péči o děti. Nabízí rodinám náhledy na různé možnosti řešení jejich situace a motivuje je ke změně.

Na základě vyhodnocení potřeb jednotlivých  členů jsou rodině v projektu nabízeny další podpůrné služby. Rodina tak může využít služby psychologického poradenství či terapie, právního a finančního poradenství či služby mediátora apod. Více zde: https://www.barevnysvetdeti.cz/podpurne-sluzby/

 

 Příklady situací, které rodiny nejvíce řeší

sociální znevýhodnění ohrožení sociální exkluzí nepříznivá ekonomická situace hmotná nouze
poruchy učení nebo chování děti s diagnózou ADHD problémy ve vztazích v rodině nezpracovaná traumata
hledání příčin a řešení konfliktů správné výchovné postupy nařízený soudní dohled nastavení hranic
nedostatečný prospěch ve škole nejistota ve výchově budování sebevědomí generační neshody
vyčlenění dítěte z kolektivu školní šikana nejisté bydlení velké dluhové potíže