Služby pro pěstouny

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a rodiny doprovázíme. Naše služby poskytujeme i rodinám, které mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou s jinou organizací či OSPOD.

Skupinové vzdělávání

Workshopy a Besedy

Rádi se vzděláváte formou seminářů, ale zároveň vás nebaví nudné přednášky? Chcete si ze semináře odnést praktické rady a odpovědi na vaše konkrétní dotazy? Nebo naopak chcete sdílet a popovídat si na určité téma a máte čas pouze ve všední den? 

Praktické semináře, tzv. workshopy a sdílecí semináře, tzv. besedy pořádáme pravidelně, 1 – 2x za měsíc. Semináře jsou vždy zaměřené na témata, která nejčastěji řešíte, jako je výchova, komunikace a jednání s biologickou rodinou dítěte, škola apod. Lektoři jsou lidé z praxe a odborníci na dané téma. Našich seminářů se můžete účastnit občas, nebo je můžete absolvovat pravidelně a vzdělávat se tak po celý rok.

Semináře nejsou otevřené pro zájemce z řad veřejnosti, těm nabízíme vzdělávání v rámci projektu Služby pro odborníky a veřejnost. Výjimkou jsou partneři pěstounů, kteří však musí být řádně objednáni klíčovým pracovníkem a seminář si uhradit. Na seminářích se čas od času mohou objevit naši pracovníci: např. studenti u nás na praxi, klíčové pracovnice apod.

Nabídka pro rok 2020

 • Naplánovali jsme 8 dopoledních a 10 odpoledních seminářů.
 • Můžete se těšit na zajímavá témata a lektory, příjemné prostředí v srdci Vinohrad (Pod Nuselskými schody 3, Praha 2) a tříhodinový formát.
 • Odpolední se konají od 17:00 do 20:00 hodindopolední pak od 9:00 do 12:00 hodin.
 • V rámci tohoto programu nabízíme také workshopy/besedy na přání, které jsme schopni uspořádat pro skupinu pěstounů z OSPOD/jiné doprovázející organizace, v našich či jejich prostorech a na  zadané téma týkající se oblasti NRP.
 • V době konaní všech našich seminářů jsme schopni po předchozí domluvě zajistit hlídání dětí se speciálním programem.
 • Letáčky s termíny a nabídkou ke stažení níže.

Komunity

Chcete se vzdělávat příjemnou formou? Potkávat se s dalšími pěstounskými rodinami? Spolupracovat se stálými lektory – odborníky, kterým se můžete svěřit a kteří vám na vaše otázky dokáží prakticky odpovědět? Chcete si program užít i se svými dětmi a dalšími rodinnými příslušníky?

V rámci Komunit dlouhodobě sdružujeme skupiny vzájemně se podporujících pěstounských rodin. Již od roku 2013 tak poskytujeme pěstounům příjemnou alternativu, jak si splnit povinné vzdělávání, dětem prostor pro rozvíjení svých sociálních a dalších dovedností a celým rodinám pak bezpečné místo.

A co to vlastně komunita je?

 • Tvoří ji 5 – 12 pěstounských rodin; komunitní skupina pro dospělé a komunitní skupina pro děti.
 • Dlouhodobě ji provází čtveřice lektorů – lektorský pár pro dospělé (zkušení odborníci z oblasti NRP, psychologie a etopedie) a lektorský pár pro děti (mladí odborníci z oblasti speciální pedagogiky a zážitkové pedagogiky).
 • Účastí v programu si pěstouni plní povinné vzdělávání.
 • Pěstouni komunitní prostor povětšinou využívají pro sdílení svých zkušeností a vzájemnou podporu; lektoři pak sami do programu přinášejí témata a s nimi spojené aktivity podporující rodičovské kompetence, sebereflexi, získávání náhledu na chování a jednání svěřených dětí, pozitivní vliv na vztahy se svěřenými dětmi, zvyšování odolnosti vůči negativním vlivům a předcházení rozvoje rizikového chování u svěřených dětí.
 • Děti se zapojují do předem pro ně připravovaného programu, který navazuje na další aktivity, které pro děti v náhradní rodinné péči připravujeme a pořádáme.
 • V průběhu roku se pravidelně schází v rámci několika víkendových setkání; frekvenci setkávání si určuje sama skupina (nová na počátku spolupráce, stávající pak vždy na závěrečném setkání na rok následující).
  Konkrétně si pak vybírají mezi těmito variantami:
  – 4 setkání v roce po 6 hodinách (v sobotu/neděli v prostorách BSD),
  – 3 setkání ve formátu 3h – 18h – 3h; tedy 2 setkání po 3 hodinách (v sobotu/neděli v prostorách BSD) a víkendový vzdělávací pobyt, tzv. komunitní výjezd mimo Prahu.
 • Komunitu jsme schopni vytvořit i tzv. na klíč, tedy v místě bydliště většího počtu pěstounů, kteří se tímto způsobem přejí vzdělávat.
 • Letáček s nabídkou ke stažení níže.

 

Individuální vzdělávání 

Neradi se vzděláváte ve skupinách? Řešíte intimní otázky související s výchovou Vám svěřených dětí, které nechcete sdílet s ostatními pěstouny? Nebo se skupinově vzdělávat nemůžete ze zdravotních důvodů? 

Pěstounům nabízíme ambulantní i terénní formu individuálního vzdělávání. Členy týmu lektorů Individuálního vzdělávání jsou zkušení odborníci s bohatou praxí z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a školství.

Celoroční individuální vzdělávání

 • Komplexní vzdělávání 24 hodin ambulantní formou – konzultacemi s lektorem.
 • Spolupodílíte se na svém vzdělávacím plánu, konzultuje jeho obsah a také frekvenci setkávání.
 • Příklady možných témat:
  – podpora sociálních a výchovných dovedností,
  – pomoc s řešením poruch učení a chování svěřených dětí,
  – primární prevence,
  – podpora mezigenerační komunikace,
  – finanční gramotnost.

Občasné konzultace

 • Občasné konzultace s odborníkem na konkrétní téma, také započítáváno do Vašeho vzdělávacího plánu.
 • Lektorem pak může být některý z odborníků projektu „Služby pro pěstouny“ např. sociální pracovník, psycholog, dětský psycholog, videotrenér interakcí, finanční poradce, právní poradce, etoped – speciální pedagog, lektoři komunitního programu (pro dospělé, pro děti) ad.

 

Bližší informace

Mgr. et Bc. Jana Havigerová, manažer vzdělávání
e-mail: vzdelavani@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Nabídka Skupinového vzdělávání 2020 - workshopy a besedy

Ceník, podmínky a storno Skupinového vzdělávání 2020 - workshopy a besedy

PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ SE
- přihlašuji se u svého klíčového pracovníka
- ten musí zaslat oficiální objednávku, a to 3 dny (pokud chci zajistit hlídání), nejpozději pak 1 den před konáním.
- na workshopu/besedě potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině
- manažer vzdělávání následně vystaví pro klíčového pracovníka potvrzení o absolvování a fakturu k proplacení poplatku za vzdělávání.
- omlouvám se (nebo ruším hlídání) u manažera vzdělávání, vzdelavani@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799
- pokud 3 a více dní před konáním => storno objednávky,
- pokud 6 a více hodin před konáním => poplatek se nevrací, ale je mi jednorázově nabídnuta náhrada,
- pokud se omluvím méně jak 6 hodin před konáním, nebo nedorazím => poplatek se nevrací.

Nabídka Skupinového vzdělávání 2020 - komunity

Ceník, podmínky a storno Skupinového vzdělávání 2020 - komunity

PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ SE
- přihlašuji se u svého klíčového pracovníka
- ten musí zaslat oficiální objednávku, a to nejlépe na všechny termíny a celý rok, nejpozději však 7 dní před konáním setkání.
- na komunitě potvrdím svou účast podpisem na prezenční listině
- manažer vzdělávání následně vystaví pro klíčového pracovníka potvrzení o absolvování a fakturu k proplacení poplatku za vzdělávání.
- omlouvám se (nebo ruším hlídání) u manažera vzdělávání, vzdelavani@barevnysvetdeti.cz, 607 066 799
- pokud 3 a více dní před konáním => storno objednávky,
- pokud se omluvím méně jak 3 dny před konáním, nebo nedorazím => poplatek se nevrací.

Nabídka Individuálního vzdělávání 2020

Ceník, podmínky a storno Individuálního vzdělávání 2020