Služby pro pěstouny

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a rodiny doprovázíme. Naše služby poskytujeme i rodinám, které mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou s jinou organizací či OSPOD.

Skupinové vzdělávání

Workshopy a Pěstounská klubovna

Rádi se vzděláváte formou seminářů, ale zároveň vás nebaví nudné přednášky? Chcete si ze semináře odnést praktické rady a odpovědi na vaše konkrétní dotazy? Nebo naopak chcete sdílet a popovídat si s ostatními pěstouny a vyslechnout si jejich příběhy?

Praktické semináře, tzv. workshopy jsou vždy zaměřené na témata, která řešíte nejčastěji, jako je výchova, komunikace a jednání s biologickou rodinou dítěte, škola apod. Lektoři jsou lidé z praxe a odborníci na dané téma. Sdílecí setkávání, tzv. pěstounská klubovna, je bezpečným prostředím pro povídání si o prožitcích a otázkách spojených s pěstounskou péčí s ostatními pěstouny. Sdílení je moderováno odborníky z oblasti psychoterapie a krizové intervence.  

Workshopy i pěstounskou klubovnu pořádáme pravidelně, 1 – 2x za měsíc, a můžete se účastnit občas či je absolvovat pravidelně a vzdělávat se tak po celý rok. 

Toto skupinové vzdělávání není otevřené pro zájemce z řad veřejnosti. Výjimku tvoří partneři pěstounů, kteří však musí být řádně objednáni klíčovým pracovníkem a vzdělávání si uhradit. Na setkáních se čas od času mohou objevit i naši kolegové a pracovníci: např. klíčové pracovnice, studenti vykonávající praxi apod. 

Nabídka pro 2. pololetí roku 2024 

 • Naplánovali jsme 2 dopolední a 3 odpolední workshopy a dále pak 2 dopolední a 2 odpolední klubovny.  Všechna tato vzdělávání se konají vždy ve čtvrtek – odpolední od 17:00 do 20:00 hodin, dopolední pak od 9:00 do 12:00 hodin. 
 • Vzděláváme se buď na živo v příjemném prostředí v srdci pražských Vinohrad (Pod Nuselskými schody 1721/3, Praha 2) či v online prostoru, kde používáme uživatelsky přívětivý nástroj Zoom. 
 • V rámci tohoto programu nabízíme také workshopy na přání, které jsme schopni uspořádat pro skupinu pěstounů z OSPOD nebo jiné doprovázející organizace. A to buď v našich či jejich prostorech, na konkrétní zadaná témata týkající se oblasti NRP. 
 • V době konání všech našich seminářů po předchozí domluvě rádi zajistíme hlídání dětí s volnočasovým programem. 
 • Leták s kompletní nabídkou termínů/témat a podmínky pro 2. pololetí roku 2024 najdete ke stažení níže. 

Komunity

Chcete se vzdělávat příjemnou formou? Potkávat se s dalšími pěstounskými rodinami? Spolupracovat se stálými lektory – odborníky, kterým se můžete svěřit a kteří vám na vaše otázky dokáží prakticky odpovědět? Chcete si program užít i se svými dětmi a dalšími rodinnými příslušníky?

V rámci Komunit dlouhodobě sdružujeme skupiny vzájemně se podporujících pěstounských rodin. Již od roku 2013 tak poskytujeme pěstounům příjemnou alternativu, jak si splnit povinné vzdělávání, dětem prostor pro rozvíjení svých sociálních a dalších dovedností a celým rodinám pak bezpečné místo.

A co to vlastně komunita je?

 • Tvoří ji 5 – 12 pěstounských rodin; komunitní skupina pro dospělé a komunitní skupina pro děti.
 • Dlouhodobě ji provází čtveřice lektorů – lektorský pár pro dospělé (zkušení odborníci z oblasti NRP, psychologie a etopedie) a lektorský pár pro děti (mladí odborníci z oblasti speciální pedagogiky a zážitkové pedagogiky).
 • Účastí v programu si pěstouni plní povinné vzdělávání.
 • Pěstouni komunitní prostor povětšinou využívají pro sdílení svých zkušeností a vzájemnou podporu; lektoři pak sami do programu přinášejí témata a s nimi spojené aktivity podporující rodičovské kompetence, sebereflexi, získávání náhledu na chování a jednání svěřených dětí, pozitivní vliv na vztahy se svěřenými dětmi, zvyšování odolnosti vůči negativním vlivům a předcházení rozvoje rizikového chování u svěřených dětí.
 • Děti se zapojují do předem pro ně připravovaného programu, který navazuje na další aktivity, které pro děti v náhradní rodinné péči připravujeme a pořádáme.
 • V průběhu roku se komunita pravidelně schází v rámci tří víkendových setkání – dvě setkání se konají v sobotu v našich prostorách a jeden víkend celá skupina vyjíždí na víkendový vzdělávací pobyt za Prahu.  
 • Komunitu jsme schopni vytvořit i tzv. na klíč, tedy v místě bydliště většího počtu pěstounů, kteří se tímto způsobem přejí vzdělávat.  
 • Komunita Vás zaujala, ale dali byste přednost skupině, která na výjezd nejezdí a schází se čtyřikrát ročně v Praze? Kontaktujte koordinátorku vzdělávání, která Vám ráda poskytne více informací o této možnosti.  
 • Letáček a podmínky pro rok 2024 ke stažení níže. 

Individuální vzdělávání 

Neradi se vzděláváte ve skupinách? Řešíte intimní otázky související s výchovou Vám svěřených dětí, které nechcete sdílet s ostatními pěstouny? Nebo se skupinově vzdělávat nemůžete ze zdravotních důvodů? 

Pěstounům nabízíme ambulantní i terénní formu individuálního vzdělávání. Členy týmu lektorů Individuálního vzdělávání jsou zkušení odborníci s bohatou praxí z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a školství.

Celoroční individuální vzdělávání

 • Komplexní vzdělávání 24 hodin ambulantní formou – konzultacemi s lektorem.
 • Spolupodílíte se na svém vzdělávacím plánu, konzultuje jeho obsah a také frekvenci setkávání.
 • Příklady možných témat:
  – podpora sociálních a výchovných dovedností,
  – pomoc s řešením poruch učení a chování svěřených dětí,
  – primární prevence,
  – podpora mezigenerační komunikace,- finanční gramotnost.
 • Letáček a podmínky pro rok 2024 ke stažení níže.

Občasné konzultace

 • Občasné konzultace s odborníkem na konkrétní téma také započítáváno do Vašeho vzdělávacího plánu.
 • Lektorem pak může být některý z odborníků projektu „Služby pro pěstouny“ např. sociální pracovník, psycholog, dětský psycholog, videotrenér interakcí či lektor skupinového vzdělávání.

 

Bližší informace

Ing. Zuzana Řehořková, koordinátor vzdělávacích a podpůrných služeb
e-mail: vzdelavani@barevnysvetdeti.cz
mobil: 607 066 799

Nabídka skupinového vzdělávání 2. pololetí roku 2024 - workshopy a pěstounské klubovny

Nabídka Skupinového vzdělávání 1. pololetí roku 2024 - workshopy a pěstounské klubovny

Ceník, podmínky a storno Skupinového vzdělávání 2024 - workshopy a pěstounská klubovna

Nabídka Skupinového vzdělávání 2024 - komunity

Ceník, podmínky a storno Skupinového vzdělávání 2024 - komunity

Nabídka Individuálního vzdělávání 2024

Ceník, podmínky a storno Individuálního vzdělávání 2024