Zúčastnili jsme se setkání doprovodek na MHMP

V úterý 25. 2. 2020 se na Magistrátu uskutečnilo setkání zástupců doprovodných subjektů v náhradní rodinné péči.

Za Barevný svět dětí se setkání zúčastnila předsedkyně spolku, Mgr. Zuzana Cesneková. Na setkání se opět hojně diskutovaly praktické otázky týkající se doprovázení pěstounů. Konkrétně se pak rozebírali: informace o výsledcích kontrol DS v roce 2019, informace a diskuze k problematice „pohotovostí“ pěstounů, praktické aspekty realizace dohledu nad výkonem pěstounské péče a provedení osobního kontaktu s pěstouny a svěřenými dětmi a problematika mezinárodního prvku při doprovázení pěstounů. Bohužel, jak je již na podobných setkáních zvykem, k mnoha závěrům se nedošlo. Až na jednu světlou výjimku. A tou je potvrzení 2. ročníku Týdne pěstounství, které by se mělo konat opět 1. týden v červnu. Budeme s BSD u toho. Ostatně jako na dalších letošních akcích,  setkáních, diskusích a platformách týkajících se pěstounské péče.