Závěrečná Mezioborovka za námi!

Ve čtvrtek 22. 11. proběhla letošní závěrečná Mezioborová skupina.

Prezentovanou organizací tentokrát byl pražský SOS Kompas a v následném kazuistickém semináři jsme se nakonec ze dvou případů více věnovali jednomu. Mezioborovky se zúčastnilo celkem 17 odborníků – zástupci neziskových organizací (SAS i PO), OSPODů a základních škol.

V příštím – jubilejním – roce plánujeme uspořádat celkem 4 setkání.