Zářijová MS již příští týden!

Milí kolegové, již příští čtvrtek se v BSD opět sejdeme na tradiční Mezioborovce - probereme naše aktuální kazuistiky z oblasti práce s rodinami a dětmi a také podebatujeme se zástupci Vteřiny poté. Těšíme se na Vás!:)

Od roku 2009 vytváříme prostor pro multidisciplinární diskusi mezi odborníky a pracovníky z různých oblastí péče o ohrožené děti. Zveme zástupce neziskových organizací, nadací, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, škol, policie, soudů, úřadů práce, ministerstev ad. Mezioborová skupina je hlavně kazuistickým seminářem, její platformu však využíváme také k prezentaci nových a zajímavých projektů a organizací. Každý zájemce o otevřenou komunikaci napříč obory, sdílení příkladů dobré praxe a kazuistik je u nás srdečně vítán! 

Další Mezioborová skupina se uskuteční ve čtvrtek 20. září tradičně od 15 do 18 h.
Registrace: do středy 19. 9. na asistent@barevnysvetdeti.cz 
Bližší informace: Bc. Klára Pěnkavová, koordinátorka projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“, 607 066 799, penkavova@barevnysvetdeti.cz