Vzdělávací výjezd pěstounské komunity

První červnový víkend patřil pěstounům a jejich vzdělávání.

První červnový víkend se v rámci skupinového vzdělávání pěstounů uskutečnil komunitní výjezd. Již po několikáté jsme vyrazili kousek za Prahu do naší oblíbené choceradské Lávky. Po zabydlení se v pokojích a společném uvítání se dospělí odebrali na vzájemné sdílení a povídání s lektory, zatímco děti vyrazily na malý výlet do lesa. Večerní program se pak nesl ve znamení společně stráveného času u ohně. Hráli jsme na nejrůznější hudební nástroje, některé z nich si děti sami vyrobily. “Koncert” to byl tedy pestrý  :-) a nešlo jej zakončit jinak, než malým rituálem – každý si mohl vhodit do ohně papírek, na kterém bylo dle libosti zaznamenané přání či obava nebo pocit, který už neslouží.  

Druhý den jsme se probudili do krásného a slunného rána, které přímo lákalo do improvizovaných “lázní”. Zatímco se dospělí vzdělávali, děti pro ně připravovaly odpočinkovou a relaxační zónu plnou přírodních masek a zábalů, ať už na obličej či na ruce.                                                                            Opečovaní dospělí poté v odpočinku pokračovali ještě v rámci vedené relaxace u řeky.  

Letošní víkendové vzdělávání se opravdu vydařilo. Ještě aby ne, konečně nám jednou také svítilo sluníčko. O dobrou náladu tedy nebyla nouze. Konec konců, posuďte sami z naší krátké fotoreportáže, kterou najdete na našich stránkách zde.