Výběrové řízení

Hledáme nového koordinátora vzdělávacích a podpůrných služeb projektu Služby pro pěstouny

Kordinátor vzdělávacích a podpůrných služeb projektu Služby pro pěstouny

Cílovou skupinou organizace jsou ohrožené rodiny, kterým jsou poskytovány služby prostřednictvím tří projektů – Projekt Kámoš, Služby pro pěstouny a Práce s biologickou rodinou. Řídíme se mottem, že nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina. Služby jsou poskytovány v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Náplň práce:
· příprava skupinového a individuálního vzdělávání (obsahová a technická stránka), včetně zajištění jeho následné realizace
· zajištění realizace podpůrných služeb (psychologická, terapeutická či jiná odborná pomoc)
· vedení a podpora týmu (lektoři vzdělávání, psychologové, terapeuté a další odborníci, spolupráce s koordinátorem programů pro děti atd.)
· evidence a administrace poskytovaných služeb, evidence a příprava podkladů pro účetní zpracování
· komunikace s klienty, spolupracujícími organizacemi a institucemi (stávajícími či potenciálními), tvorba správa databáze kontaktů
· propagace nabízených služeb, reprezentace organizace
· příprava podkladů pro zpracování finančního rámce projektu, spolupráce na tvorbě jeho strategického rámce
· spolupráce v rámci podávaných grantových žádostí
· povinná účast na pracovních poradách, supervizních setkáních týmu a dle domluvy s přímým nadřízeným na dalších intervizních setkáních

Požadujeme:
· splněné vzdělávání dle zákona č. 359/1999 Sb.
· orientaci v oblasti náhradní rodinné péče a vzdělávání dospělých
· schopnost efektivněplánovat (sestavení a dodržení harmonogramu aktivit a činností, timemanagement)
· schopnost vést, motivovat a podporovat tým
· zodpovědnost, systematičnost, samostatnost, komunikativnost
· obchodního ducha
· chuť se dále vzdělávat a rozvíjet
· uživatelskou znalost práce na PC
· výhodou je zkušenost s prací s cílovou skupinou a praxe na obdobné pozici

Nabízíme:
· 0,5 – 1,0 úvazek (možná kombinace úvazku v rámci dalšího programu)
· platové ohodnocení v rozmezí 12 500 – 25 000 Kč (dle výše úvazku)
· materiální a organizační zázemí na Praze 2
· prostor pro přinášení vlastních podnětů a zapojení do rozvoje organizace jako celku
· mezioborovou spolupráci, supervizní/intervizní podporu
· zaměstnanecké benefity (sick days, částečná možnost homeoffice…)
· získání dalších pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
· zajímavou a tvůrčí práci v přátelském a podporujícím kolektivu
· příležitost dalšího osobního a profesního rozvoje

Plánovaný nástup od 19. 8. 2019. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na adresu cesnekova@barevnysvetdeti.cz. Na této adrese Vám také budou zodpovězeny případné dotazy k vyhlášenému výběrovému řízení. Každý zájemce o tuto pozici bude po dodání požadovaných materiálů obratem informován o zařazení do výběrového řízení. Vybrané uchazeče následně pozveme k osobnímu pohovoru (průběh května a června 2019). Organizace si vyhrazuje právo v odůvodněných případech výběrové řízení zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zcela zrušit.

https://www.jobs.cz/rpd/1382264039/?searchId=75a3399a-2fc7-4050-b245-daeca9f7d2a0&rps=233