Dopis poslancům Parlamentu ČR

Dne 6. 4. 2017 Asociace Dítě a Rodina rozeslala všem poslancům Parlamentu ČR otevřený dopis k pozměňovacímu návrhu poslankyně Jitky Chalánkové, ohledně Novely Zákona o státní sociální podpoře.

Dopis obsahuje komentáře k předloženým pozměňovacím návrhům k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají pěstounské péče (sněmovní tisk č. 854). Konkrétně pak navýšení odměny dlouhodobého pěstouna a snížení státního příspěvku na doprovázení.

Celé znění si můžete přečíst na tomto odkazu: http://www.ditearodina.cz/images/soubory/Dopis_poslancum_snemovni_tisk_854_6.4.2017.pdf

Jakožto člen Asociace je i Barevný svět dětí, z. s. pod dopisem podepsán a plně s ním souhlasí.