BSD na konferencích, kulatých stolech a seminářích

V průběhu května jsme se zúčastnili a v červnu ještě také zúčastníme celé řady zajímavých konferencí, kulatých stolů a seminářů...

Noc vzdělávání, 9. května 2017

Chtěli bychom tímto poděkovat nezávislé studentské iniciativě Otevřeno a našemu bývalému „velkému Kámošovi“ Tomáši Bederkovi, kteří nás přizvali do nového celorepublikového projektu Noc vzdělávání . Noc plná zajímavých besed, workshopů, seminářů, přednášek a dalších aktivit zaměřených na učitelskou přípravu a vzdělávání se konala na půdě pedagogických fakult v Praze, Plzni a Olomouci. Barevný svět dětí reprezentovala koordinátorka projektu „Kámoš“ Martina Dušková, která si spolu s některými současnými asistenty „velkými Kámoši“ připravila diskusní workshop „Jak pracovat se soc. znevýhodněnými dětmi?“.

 

Kulatý stůl s mezinárodní účastí k tématu transformace systému péče o ohrožené děti, 15. května 2017

V pondělí 15. května uspořádala Vteřina poté s Asociace Dítě a Rodina, z.s. kulatý stůl s mezinárodní účastí na téma transformace systému péče o ohrožené děti. Kulatého stolu se zúčastnilo 70 zástupců organizací a institucí zabývající se ohroženými dětmi, mezi nimi i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová z Ministerstvo práce a sociálních věcí, náměstek ministryně školství Václav Pícl z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a ředitelka odboru zdravotních služeb Martina Novotná z Ministerstvo zdravotnictví. Na akci také vystoupili předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková, Frank Henschel z Universität Bremen, Katerina Nanou z organizace Eurochild, Jan Klusáček z Lumos, Věduna Bubleová z Středisko náhradní rodinné péče, spolek a Michal Ďorď ze Vteřiny poté . Akci skvěle moderoval Bob Kartous z EDUin. Za Barevný svět dětí se konference zúčastnila předsedkyně Spolku Zuzana Cesneková, koordinátorka projektů „PSP“ a „PSOV“ Klára Pěnkavová a asistentka projektu „PSP“ Zuzana Kovaříková.   

 

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině s biologickou rodinou, 17. května 2017

Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí, 25. května 2017

 

Setkání Otevřené skupiny NNO, 25. května 2017

 

Kulatý stůl k možnosti zřízení nezávislé instituce na ochranu práv dítěte, 30. května 2017

Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, která ještě nemá specializovaný institut zabývající se ochranou a naplňováním práv dítěte. Tým ministra Jana Chvojky zpracoval analýzu mezinárodních standardů fungování  – jak obecných lidskoprávních orgánů – tak orgánů pro ochranu práv dítěte. V úterý 30. května tuto svou studii a závěry z ní tým spolu s ministrem prezentoval na semináři, na kterém Barevný svět dětí reprezentovala koordinátorka projektů „PSP“ a „PSOV“ Klára Pěnkavová.

 

V červnu nás budete moci ještě potkat například na:

Kurzu Práce s motivací klienta v sociálních službách, 7. – 8. června 2017

Mezinárodní konferenci Bez ústavů!… Jsou situace, které zažijete jen v rodině, 8. června 2017
Konferenci  Podpora rodin s dětmi – problémy, návrhy a inspirace, 14. června 2017