TZ: Znovuotevření BSD

Tiskové prohlášení k znovuotevření BSD vzhledem k postupnému uvolňování omezujících opatření vůči výskytu onemocnění COVID-19.

Vzhledem k postupnému uvolňování omezujících opatření, které souvisejí s aktuální epidemiologickou situací v ČR, se i Barevný svět dětí začne pomalu vracet ke svému běžnému fungování, resp. k postupnému plnému obnovení naší činnosti. Aktuálně nastavený on-line systém našeho fungování ponecháváme nadále platný a funkční pro ty klienty, kteří cítí oprávněnou obavu o své zdraví, svůj život či zdraví a životy svých blízkých (vlastní či svěřené děti, osoby bydlící ve společné domácnosti atp.). Takto nastavené ponecháme minimálně do konce nouzového stavu, který je nyní platný do 17. května 2020.

Nicméně pro ty klienty, kteří se budou chtít již setkat osobně, platí (k dnešnímu dni, tj. 10. 5. 2020) následující:

Od pondělí 11. 5. 2020 je možné začít znovu uskutečňovat osobní kontakt zaměstnanců v rámci Doprovázení pěstounských rodin (v terénní i v ambulantní formě) a taktéž realizovat vzdělávání pěstounů osobní skupinovou formou (max. 100 osob). Analogicky je také možné začít pracovat s klienty z projektu Práce s biologickou rodinou. Nicméně pobytové vzdělávací akce je pak možné realizovat od 25. 5. 2020.

Od pondělí 25. 5. 2020 je možné (analogicky k rozvolňujícím se opatřením, které se týkají provozu sociálních služeb) otevřít v ambulantní formě i projekt Kámoš a jeho služby (velcí Kámoši /max. 5 osob ve skupině/, sociální práce, podpůrné služby).

Každopádně pro všechny výše uvedená osobní setkání (v terénní či ambulantní formě) platí pro zaměstnance a klienty následující pravidla:

  1. Ochrana nosu a úst (rouška);
  2. Dostupnost virucidní desinfekce;
  3. Zachování odstupu mezi osobami nejméně 2 metry (s výjimkou členů domácnosti);
  4. A výrazně doporučená jsou zvýšená hygienická opatření – častější mytí rukou.

V Praze dne 10. 5. 2020

Mgr. Zuzana Cesneková, DiS.
předsedkyně Barevného světa dětí, z. s.