Spolupráce na kampani „Domů nevidíš“

Spojili jsme své síly s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a stali jsme se součástí kampaně "Domů nevidíš".

Tisková zpráva Pedagogické fakulty UK
12. 4.  2023

Projekt Domů nevidíš nabízí pomoc při řešení krizových situací ve školách

Tisíce nezletilých v Česku vyrůstají v nevyhovujícím domácím prostředí. Čelí těžkým životním okolnostem, týrání či zneužívání, a mohou je provázet traumata a problémy, které se promítají do jejich chování i školních výsledků. Projekt Domů nevidíš vznikl jako rozcestník pro učitele a pracovníky s dětmi a mládeží. Skrze web a doprovodné materiály představuje v jednotlivých bodech plán pomoci, případové studie a krizové kontakty. Na jednom místě je tak učitelům k dispozici knowhow, jež společnými silami sestavila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Barevný svět dětí.

Téměř 6 tisíc dětí každý rok čelí zanedbání výchovy a nezájmu rodičů a přes 2 tisíce dětí ročně zažívá sexuální, fyzické či psychické týrání¹. Projekt Domů nevidíš upozorňuje na děti, jež prochází složitou situací, případně dlouhodobě postrádají vyhovující domácí prostředí. Tedy místo, kam pedagog nedohlédne, ale může zpozorovat změny u samotného žáka nebo žačky. „Vyučující je mnohdy jediným dospělým, který zaznamená, že je s dítětem něco v nepořádku. Proto jim chceme nabídnout naši pomoc a know-how. V krizové situaci je totiž nutné jednat,“ říká Zuzana Cesneková, odbornice na práci s dětmi z organizace Barevný svět dětí. V důsledku emoční zátěže a stresu u dětí často dochází ke zhoršení prospěchu, přestávají nosit domácí úkoly a zhoršuje se i jejich chování. Na webu domunevidis.cz je proto vedle příkladů z praxe i plán pomoci, který obsahuje jednotlivé kroky, jimiž se pedagog může řídit. „Považuji za důležité, aby se ve škole dostalo podpory všem, jež ji potřebují. Proto jsme společně vytvořili nástroje, které učitelům dopomohou ke zdárnému řešení
situace,“ uvádí Michal Nedělka, děkan PedF UK. Cílem společného projektu Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy a Barevného světa dětí je pomoci vyučujícím, aby mohli nabídnout podporu všem, kteří to potřebují. Pojďme společně usilovat o férové a bezpečné školní prostředí pro všechny bez rozdílu.

Kontakt:
Ondřej Balada – Pedagogická fakulta UK
E-mail: ondrej.balada@pedf.cuni.cz
Tel: 777954775

1) Údaje pocházejí ze zdrojů MPSV za rok 2021.