Seminář v PSP PČR

Minulý čtvrtek se naše koordinátorka "PSOV" Klára Pěnkavová zúčastnila v Poslanecké sněmovně semináře „Náhradní rodinná a institucionální péče v praxi“

Semináře, který se konal pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Jany Pastuchové a místopředsedkyně sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové, se zúčastnili zástupci ministerstev (MPSV, MŠMT, MZ, MS), Měst a obcí, OSPOD, PO a neziskových organizací, dětských domovů a rodinných center, pěstouni na přechodnou dobu, adoptivní rodiče a také mnozí poslanci.

Seminář měl celou řadu světlých chvilek a plno příspěvků opravdu „ťalo do živého“ a zcela bez obalu poukázalo na nedostatky našeho současného systému péče o ohrožené děti a obecně nepromýšlení rodinné politiky jako takové. Nutno ovšem podotknout, že názor reprezentovaný MPSV, pověřenými osobami a pěstouny, zvláště ten týkající se nesmyslného umisťování dětí do 7 let do ústavní péče, byl v menšině a k právům samotných dětí jsme se opět nedostali.

Přítomní poslanci se vesměs shodli na tom, že jejich snahou v tomto volebním období je konečně začít bojovat s obchodem s chudobou (exekuce, sociální bydlení) a najít finanční prostředky na prevenci. Uvidíme, zda tentokrát nezůstane jen u slov…