Schůze Výboru pro sociální politiku PSPČR

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 se Barevný svět dětí zúčastnil schůze Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na jejímž programu bylo mimo jiné i jednání o problematice náhradní rodinné péče.

Koordinátorka projektu Služby pro pěstouny Klára Pěnkavová se tak mohla v auditoriu setkat i s dalšími kolegy, kteří se NRP zabývají, zvláště pak se zástupci Asociace Dítě a Rodina. Na schůzi byla přizvaná ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, její náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová a ředitelka odboru ochrany práv dětí Kateřina Šlesingerová, které odpovídaly na dotazy přítomných poslankyň a poslanců.

Klíčová témata, která se řešila:
– požadavek na relevantní informace a aktuální statistické údaje o prostupnosti dětí systémem
– problematika příbuzenské pěstounské péče, zvláště vzhledem k neexistujícímu úvodnímu proškolení pěstounů
– problematika pěstounské péče na přechodnou dobu, zvláště vzhledem k fin. ohodnocení pěstounů a nemožnosti uplatnit daňový bonus
– spolupráce MPSV s odbornou veřejností

Poslanecký výbor se na konci jednání shodl na tom, že je potřeba přizvat na některou z příštích schůzí také zástupce ministerstva financí a ministerstva spravedlnosti, pod jejichž agendu spadají některé problematiky, které se na jednání 1. 9. otevřely.

Bohužel tentokrát nedostali prostor pro své dotazy zástupci občanů. Doufáme, že příležitost budeme mít hned na příští schůzi, která by v řádném termínu měla proběhnout 21.9. 2016.