Programy pro děti – střídání v koordinátorské roli

Na pozici koordinátora Programů pro děti vítáme kolegyni Katku.

S novým rokem došlo ke střídání rolí 🙂. Programy pro děti mají novou koordinátorku Kateřinu Moravcovou. Ta převzala žezlo po svém kolegovi Přemkovi Hrubém. Přemek jako správný parťák ale tým neopouští a zůstává nadále na pozici vedoucího 💪.

Přemkovi děkujeme za jeho koordinátorství a Katce přejeme v nové roli mnoho vydařených akcí!

O Kateřině a o ostatních členech našeho týmu BSD se můžete více dočíst v jejich medailoncích: https://www.barevnysvetdeti.cz/tym-bsd/