Proč v BSD slavíme Mezinárodní den dětí?

Na dnešek, tedy 1. června připadá svátek všech dětí...

I u nás v Barevném světě dětí se k oslavám připojujeme, a to každoročně již od našeho vzniku před 14 lety. Mezinárodní den dětí tu není jen tak pro nic za nic, myšlenka tohoto svátku vždycky byla a dodnes je spjatá s ochranou práv dětí (viz Wikipedia). A je smutné, že ještě teď – 100 let od vzniku Československa, 73 let po 2. světové válce a 25 let od vzniku České republiky – jsou tisícovkám českých dětí stále jejich práva upírána a při prosazování zákonů týkajících se rodin se nemyslí v prvé řadě na ně. Ano, mluvím tu mimo jiné o neútěšné situaci s bydlením, přebujelém obchodu s chudobou, o nefungujícím systému výživného… A samozřejmě také o tom, že jsme jednou
z posledních zemí EU, ve které je stále běžnou praxí umisťovat do ústavní péče i ty nejmenší děti.

Dlouhé roky jsme ztratili neustálou diskuzí o něčem, co je již vědecky i mnohaletou zkušeností vyspělých zemí ověřeno. Pro dítě je v prvních letech života zcela zásadní zažít blízký a bezpečný vztah s dospělým. V loňském roce bylo dle nových poznatků LUMOSu (viz rozsáhlá analýza ze začátku roku 2018 „Dětské domovy pro děti do 3 let věku“ DD3roky_FINALNI_lumos_) do tzv. kojeneckých ústavů umístěno 441 dětí mladších 3 let (s dětmi staršími než 3 roky pak v DD bylo 649 dětí). Převažujícím důvodem byla sociální situace rodiny nebo neschopnost rodičů se o děti postarat. Ve Zlínském a Jihočeském kraji se již podařilo transformovat své dětské domovy pro děti do 3 let na komunitní centra. Jsou ukázkou toho, že když se chce, jde všechno.

Rozvoj komunitních služeb, kde se na přímo pomáhá rodinám (sociálně, právně, psychologicky, volnočasově atd.), je rozhodně trendem, kterým bychom se měli vydat a stát by ho měl podporovat všemi možnými prostředky. Navíc toto odpovídá legislativě České republiky
i mezinárodním úmluvám a zejména naplňuje nezpochybnitelné právo dítěte na rodinu. Vláda transformaci systému péče o ohrožené děti schválila již v roce 2012 v Národní strategii ochrany práv dětí a v Akčním plánu k jejímu naplnění. Dosud ale k proměně systému až na výjimky nedošlo…

Proto vznikla petice Děti patří do rodin, ne do ústavů, v rámci níž se snažíme získat 15 tisíc podpisů na podporu konečného řešení této problematiky a přijetí odpovídajících legislativních změn. Pokud Vám osud českých dětí není lhostejný, přidejte se k více než 12 tisícům lidí, kteří již petici podepsali. Ostatně, jak lépe oslavit Mezinárodní den dětí?

Klára Pěnkavová

Zdroje: 
Asociace Dítě a rodina
LUMOS
Wikipedia 
Právo na Dětství, MPSV