Od roku 2025 skončí umísťování dětí mladších tří let do ústavní péče!

Poslanci dnes na mimořádné schůzi ve třetím čtení schválili novelu zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí. Součástí podpořené novely je i to, že s platností od roku 2025 již nebude možné umístit dítě mladší 3 let do ústavní péče. Novelu bude na své schůzi 18. 8. schvalovat ještě Senát.

Česká republika se řadí mezi poslední země v Evropské unii, kde dochází k umísťování malých dětí do ústavní péče. Díky přijetí pozměňovacího návrhu skupiny poslanců dochází k uzákonění věkové hranice 3 let, pod kterou nebude možné od 1. 1. 2025 umisťovat děti do ústavní péče, s výjimkou dětí se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin. Tento návrh zároveň ruší ustanovení o dětských domovech pro děti do 3 let (§43 a 44) v zákoně o zdravotních službách. Během přechodného období bude nutné tato zařízení transformovat.

Znění předkládané novely i jednotlivých pozměňovacích návrhů naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=911