Novým členem Asociace Dítě a Rodina!

V říjnu 2015 se Barevný svět dětí, z. s. stal řádným členem Asociace Dítě a Rodina

Asociace Dítě a Rodina, z. s. (dále Asociace) je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Jsme moc rádi, že po připojení k projektu Komunikační mosty se můžeme zapojit i do činnosti Asociace. Interakci s dalšími organizacemi vítáme a těšíme se na první setkání, kdy podobně jako na našich Mezioborových skupinách budeme moci sdílet zkušenosti a pohledy na problematiku náhradní rodinné péče.

Více o Asociaci si můžete přečíst na webových stránkách http://www.ditearodina.cz/.

 

Důvody založení asociace

Vývoj legislativních změn v oblasti náhradní rodinné péče

Přes výše uvedené změny je však vývoj systému náhradní rodinné péče v České republice ve srovnání s ostatními státy velmi pomalý, pozitivní legislativní změny se obtížně prosazují v praxi. Proto se sedm zakládajících organizací rozhodlo založit Asociaci Dítě a Rodina.

Asociace navazuje na dlouholetou aktivitu projektu Komunikačních mostů, v současné době organizovaných Nadačním fondem J&T, při kterých dochází k síťování, k výměně informací a navazování spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti náhradní rodinné péče. Dále vychází ze závěrů výzkumu a příkladů dobré praxe projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, realizovaného Střediskem náhradní rodinné péče ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s., financovaného Nadací Sirius.  Zkušenosti, které Nadační fond J&T a Nadace Sirius díky těmto aktivitám získaly, přivedly obě organizace k myšlence iniciovat novou zastřešující organizaci, která by byla odborným a srozumitelným partnerem v oblasti péče o ohrožené děti.  Založení Asociace Dítě a Rodina je tedy přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti.