Novinky z týmu BSD

Od září 2019 se náš tým opět rozrostl...

A to o odbornou garantku Anetu a manažerku vzdělávání pěstounů Janu. A po skoro 7 letech se pak naše Klára – koordinátorka Služeb pro pěstouny a Služeb pro odborníky a veřejnost – přesouvá na pozici manažera komunikace a fundraisingu.

O všech členech našeho týmu BSD se můžete více dočíst v jejich medailoncích: https://www.barevnysvetdeti.cz/tym-bsd/