Listopadové akce PSOV

Závěrečné akce projektu "Služby pro odborníky a veřejnost" roku 2017

V listopadu jsme uspořádali závěrečné akce projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“.

Ve čtvrtek 23. 11. se tradičně mezi 15. a 18. hodinou sešla Mezioborová skupina, aby společně s naší moderátorkou Ludmilou Bokovou probrala z různých úhlů pohledu a profesí několik kazuistik z praxe.

O týden později, ve čtvrtek 30. 11. večer se pak uskutečnil Diskusní seminář. Tématem „Náhradní rodinná péče u nás a ve světě“ jsme uzavřeli letošní cyklus „Ochrana dětí v ČR a ve světě“. Moderovala Klára Pěnkavová a zhruba 30 účastníků mohlo diskutovat s těmito hosty: za Dobrou rodinu s Martinou Loutnou a Julii Kochovou (www.dobrarodina.cz; www.dobrystart.cz), za Lumos s Barborou Křižanovou (http://czech.wearelumos.org/about) a za MPSV s Radkem Šoustalem.