Listopadová Mezioborovka

Blíží se letošní závěrečné setkání Mezioborové skupiny

Vážení kolegové a kolegyně! Jménem projektu Služby pro odborníky a veřejnost Vás zveme na další setkání Mezioborové skupiny, které proběhne ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15:00 do 18:00 na naší adrese.

Již od roku 2009 pořádáme pro odborníky a pracovníky z oblasti péče o ohrožené děti a mládež a náhradní rodinné péče otevřené multidisciplinární kazuistické semináře, tzv. „Mezioborovou skupinu“. Tradičně je pořádáme 4x do roka a moderuje je naše dlouholetá spolupracovnice PhDr. Ludmila Boková. Cílem skupiny je podpora spolupráce a komunikace mezi odborníky. Snažíme se, aby si jednotlivé profese (OSPOD, NNO, školy, policie, soudy, lékaři, státní správa apod.) byly vzájemně nápomocny při řešení problémů a zároveň měly prostor pro sdílení dobré praxe. I proto největší prostor dostává kazuistická část, kde mohou účastníci přednést ostatním svůj aktuální případ, s kterým se chtějí podělit a poradit se o něm s dalšími účastníky. Součástí setkání je také prostor pro krátkou prezentaci činnosti a nových projektů různých organizací.

Na setkání se můžete registrovat až do středy 21. listopadu 2018 na emailu asistent@barevnysvetdeti.cz.