Jak proběhla zářijová MS?

Zdařile!:)

Minulý čtvrtek na Mezioborovou skupinu dorazila řada zástupců různých neziskových organizací a organizací zabývajících se prací s dětmi a rodinami, OSPOD, DD a PS PČR. Úvodní část patřila Andree Fridmanské z Vteřiny poté, která nám představila jednak poslání organizace, ale hlavně pak novou metodiku, kterou vytvořili ve spolupráci s Nadací Sirius „Role partnerského přístupu a skupinové práce v přípravě dětí na odchod z dětského domova“.

Následovala tradiční kazuistická část, přičemž se tentokrát sešly hned 4 zajímavé případy – v hlasování účastníků nakonec zvítězili 2, kterým jsme se věnovali dopodrobna.

Další Mezioborová skupina se uskuteční v našich prostorách ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 15 do 18h. Přihlašovat se na ní můžete skrze email asistent@barevnysvetdeti.cz do 20. 11. 2018.