Hranice 10 tis. podpisů překonána!

Petice proti umisťování nejmenších dětí do ústavů slaví úspěch: hranice 10 000 hlasů překonána! Sdílíme s Vámi TZ Asociace Dítě a rodina...

Praha, 25. dubna 2018

• Asociace Dítě a rodina spustila v březnu na stránkách www.petice-kojeneckyustav.cz akci proti umisťování nejmenších dětí do ústavu, podepsalo ji přes 10 000 lidí
• Podpisy připojili i přední odborníci z oblasti psychologie, zdravotní a sociální péče
• Podpisová akce pokračuje, cílem je nasbírat 15 000 podpisů a předat je poslancům
• Česká republika je mezi posledními zeměmi v Evropě, kde je běžnou praxí umisťovat děti do kojeneckých ústavů

Petice proti umisťování nejmenších dětí do ústavní péče vyvolala mimořádný zájem veřejnosti. Počet podpisů překonal po pěti týdnech hranici 10 000. Petici spustila v březnu Asociace Dítě a rodina, která se dlouhodobě věnuje ochraně ohrožených dětí a sdružuje desítky předních českých společností působících v této oblasti včetně Barevného světa dětí či české pobočky mezinárodní organizace Lumos.

„Je to úžasný úspěch, který se dostavil v nečekaně krátké době,“ říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a rodina a odbornice v oblasti náhradní rodinné péče. „Pro petici jsme se rozhodli, protože předchozí formy navázání odborného dialogu se státními orgány selhaly. Jsme velmi rádi, že veřejnost rychle a v takové míře podpořila odborníky v jejich snaze zvýšit věk pro umisťování dětí do ústavů.“

Pod petici se podepsala i řada odborníků z oblasti psychologie, zdravotní a sociální péče, například PhDr. Hana Šilhánová, zakladatelka projektu Pomozte dětem a členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace nebo Mgr. Jindra Šalátová, psycholožka a ředitelka SOS dětských vesniček.

Přes 60 % dětí se z ústavu vrací do své rodiny

Petice je určena poslancům Parlamentu ČR a jejím cílem je přijmout opatření, aby se zvýšil věk pro umisťování dětí do ústavů. Podle údajů státního Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se přes 60 % dětí vrací do své rodiny. Rozvojem služeb pro děti a jejich rodiny by se ve většině těchto případů dalo zabránit tomu, aby bylo dítě odebráno z rodiny.

V roce 2016 bylo do ústavní péče přijato 1559 dětí, 1113 se vrátilo do svých původních rodin. Pobyt v ústavu se dlouhodobě ukazuje jako zbytečný pro naprostou většinu dětí. „Dlouhé roky jsme ztratili neustálou diskuzí o něčem, co je již vědecky i mnohaletou zkušeností vyspělých zemí ověřeno,“ uvádí se v petici. „Pro dítě je v prvních letech života zcela zásadní zažít blízký a bezpečný vztah s dospělým. Nejde zde o politiku ani lobbing zájmových skupin, ale o konkrétní děti, kterým běží čas velmi rychle,“ apelují odborníci na stránkách www.petice-kojeneckyustav.cz. Zástupci předchozí vlády deklarovali záměr změnit současnou situaci, i přes opakované žádosti a upozornění
na nevyhovující stav však k žádné změně nedošlo.

„I proto jsme odhodlání ve sběru hlasů pokračovat,“ říká PhDr. Věduna Bubleová. „Naším cílem je na stránkách www.petice-kojeneckyustav.cz získat 15 000 hlasů a ty předat poslancům na důkaz, že tato otázka zajímá nejen odborníky, ale že není lhostejná ani široké veřejnosti.“ 

Negativní vliv ústavu v raném dětství si nese člověk celý život 

„Je zřejmé, že umisťování dětí do ústavů je opravdu alarmující,“ říká ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová. „Kromě toho, že ústavy dětem nemohou nabídnout to, co rodina, znamenají pro dítě v prvních měsících života mimořádný stres a mají negativní vliv na jeho uplatnění ve společnosti v pozdějším věku.“ 

Výzkumy o vývoji mozku a většina odborníků z různých oblasti se shodují, že ústavní výchova v raném věku vážně poškozuje psychický vývoj dítěte. I navzdory dobré zdravotní péči a obětavému personálu nejsou ústavy schopny naplnit psychické a sociální potřeby dětí a zajistit tak podmínky pro jejich zdravý vývoj. Bývalé kojenecké ústavy, dnes často nazývané jako dětská centra, jsou zdravotnická zařízení spadající pod
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Běžnou praxí je umisťovat zde i nejmenší děti, pro něž existují lepší řešení: důslednější práce s vlastní rodinou, pěstounská péče na přechodnou dobu nebo osvojení.

Česká republika mezi posledními zeměmi Evropy 

V řadě evropských zemí včetně Slovenska je stanoveno, že malé děti do ústavu nesmějí být umisťovány. Věková hranice je v různých zemích odlišná, na Slovensku 6 let, v Německu 3 roky, v Polsku 10 a ve Velké Británii dokonce 12 let. Česká republika je jednou z posledních zemí EU, ve které je stále běžnou praxí umisťovat do ústavní péče i nejmenší děti bezprostředně po narození. ČR kvůli tomu také v současnosti čelí
stížnosti podané k Evropskému výboru pro sociální práva.

 

Více informací:

Mgr. Michael Kudela (tiskový servis)
Tel.: +420 777 663 118
e-mail: michael.kudela@ditearodina.cz

Ing. Anna Krbcová (tajemnice)
Tel.: +420 257 712 944 / +420 603 402 309
e-mail: anna.krbcova@ditearodina.cz

Informace o petici proti umisťování nejmenších dětí do ústavní péče a její plné znění najdete zde: https://www.petice-kojeneckyustav.cz
Tiskové zprávy, analýzy a statistiky Asociace Dítě a rodina najdete zde: http://www.ditearodina.cz/pro-media/tiskove-zpravy