Evo, děkujeme za spolupráci!

Loučíme se s kolegyní Evou.

Kolegyně Eva, která u nás zastávala pozici klíčové pracovnice Doprovázení pěstounských rodin, se rozhodla změnit své pole působnosti. Na rozloučenou s ní jsme uspořádali společný piknik. Evo, děkujeme za spolupráci a přejeme Ti v Tvém dalším profesním i osobním životě mnoho šťastných chvil.