Důležité sdělení: omezení některých aktivit v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Opětovně jsme zavedli on-line formu povinného vzdělávání pěstounů. Některé aktivity projektu Kámoš převádíme také do on-line podoby. Říjnový výlet pro děti se bohužel nemůže uskutečnit.

V souvislosti s aktuálním vývojem výskytu koronaviru SARS CoV-2 na našem území jsme se rozhodli opětovně zavést on-line formu povinného vzdělávání pěstounů, a to až do konce roku 2020.

Na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 jsme povinni s platností od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020 omezit některé ze služeb, které poskytujeme dětem.

Projekt Kámoš – osobní asistenti se s dětmi v tomto období budou moci setkávat pouze on-line formou. Poskytování psychologické a terapeutické podpory dětem zůstává zachováno v osobní podobě.

Programy pro děti – výlet, který jsme plánovali uskutečnit v sobotu 17. října 2020, bohužel musíme z výše uvedených důvodů zrušit zcela.

Ostatní služby poskytujeme individuálně dle potřeby a domluvy jak v osobní, tak distanční podobě.

Aktuální situaci, vládní či jiná opatření pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme. Myslíme na vás a přejeme vám všem v dnešních dnech zejména pevné zdraví a optimistickou mysl!