Dny pěstounství 2022

I letos se opět připojíme ke Dnům pěstounství!

V Praze se od 2. do 10. června 2022 uskuteční Dny pěstounství, další ročník osvětové akce zaměřené na náhradní rodinnou péči. Pražské Dny pěstounství pořádá Odbor sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy. Během nich se jak široká veřejnost, tak také zájemci o tuto problematiku budou moci dozvědět velké množství zajímavých informací. Např. to, jak je možné stát se pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky či jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu, která se rozhodne dítě přijmout.

Dny pěstounství nabídnou besedy a diskuse s odborníky, setkání s pěstouny, dny otevřených dveří v pražských neziskových organizacích, na úřadech městských částí a další program.

V Barevném světě dětí přivítáme všechny zájemce v pondělí 6. června 2022 v čase              13 – 16 h. Seznámíme je s tímto typem náhradní rodinné péče, zodpovíme jejich dotazy a představíme jim služby, které naše organizace již 18 let nabízí. Pro děti bude připravený kreativní koutek.

Celý program najdete zde.