„Děti patří do rodin, ne do ústavů“

Barevný svět dětí, z. s. plně podporuje petici Asociace Dítě a rodina za přijetí legislativních změn, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče.   

 

Česká republika je jednou z posledních zemí EU, ve které je stále běžnou praxí umisťovat do ústavní péče i nejmenší děti. Výzkumy o vývoji mozku a většina odborníků napříč systémem se shodují, že ústavní výchova v raném věku vážně poškozuje psychický vývoj dítěte. I navzdory dobré zdravotní péči, materiálnímu vybavení a obětavému personálu nejsou ústavy schopny naplnit psychické a sociální potřeby dětí a zajistit tak podmínky pro jejich zdravý vývoj.

Dlouhé roky jsme ztratili neustálou diskuzí o něčem, co je již vědecky i mnohaletou zkušeností vyspělých zemí ověřeno. Pro dítě je v prvních letech života zcela zásadní zažít blízký a bezpečný vztah s dospělým. Nejde zde o politiku ani lobbing zájmových skupin, ale o konkrétní děti, kterým běží čas velmi rychle. Proto Vás žádáme, abyste se aktivně podíleli na řešení této problematiky a zasadili se o přijetí odpovídajících legislativních změn, jejichž součástí bude stanovení věkové hranice, před jejímž dosažením nebude možné dítě do ústavního zařízení umístit.

V loňském roce bylo do kojeneckých ústavů umístěno více než 1550 dětí mladších 3 let. U dvou třetin dětí to bylo z důvodu sociální situace rodiny nebo neschopnosti rodičů se o děti postarat. V prvé řadě je tak nutné podpořit rozvoj komunitních služeb, které by pomáhaly posilovat kompetence rodičů tak, aby se o své dítě dokázali postarat a dítě tak nemuselo opustit svou rodinu. V případech, kdy dítě u svých rodičů zůstat nemůže, je nezbytné zajistit mu náhradní rodinu. Tento postup nejen odpovídá legislativě České republiky i mezinárodním úmluvám, ale zejména naplňuje nezpochybnitelné právo dítěte na rodinu. Vláda transformaci systému péče o ohrožené děti schválila již v roce 2012 v Národní strategii ochrany práv dětí a v Akčním plánu k jejímu naplnění. Dosud ale k proměně systému až na výjimky nedošlo. Dobrým příkladem transformace je Zlínský kraj, který zrušil kojenecké ústavy již v roce 2016.

Pokud Vám osud českých dětí není lhostejný, přidejte se na: https://www.petice-kojeneckyustav.cz/