BSD na podzimních konferencích

Zástupkyně Barevného světa dětí, z. s. se v průběhu listopadu zúčastnily několika konferencí...

Namátkou vybíráme konferenci „ProSÍŤováním k rozvoji služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“, která se konala koncem listopadu v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Tento projekt je realizován MPSV ČR od ledna 2016 do června 2019. Dvoudenní konference byla postavena několika blocích panelových diskuzí a účastnili se jí i odborníci ze zahraniční, například ze Severního Irska.
Zajímavou konferenci 23. 11. 2017 uspořádalo také Centrum LOCIKA. Akce „Včas a spolu: trestní řízení očima dítěte“ proběhla ve spolupráci s Policií České republiky, pod záštitou Ministerstva vnitra, přímo v jeho prostorách, a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Úvodní slovo pronesla ministryně Michaela Marksová. Na konferenci odborníci z řad psychologů a policistů hovořili o problematice práce s dětskými obětmi trestných činů. Zabývali se především tím, jak následné zákroky institucí těmto dětem ještě více ubližují a jak tuto skutečnost řešit. Akce se zúčastnilo 150 lidí. A více se můžete dočíst na tomto odkazu.