BSD na Mezinárodní konferenci PRIDE

Klára Pěnkavová, naše koordinátorka projektu "Služby pro pěstouny" se v minulém týdnu zúčastnila Mezinárodní konference PRIDE.

Praha, 7. – 9. září 2017

Smyslem konference bylo poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více informací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org, o PRIDE v České republice je možné se dozvědět na www.pride-cz.com.

Na konferenci v Praze dorazili zástupci ze 40 zemí Evropy a USA, celkem přes 160 účastníků. Konference tak poskytla příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti.

Program se skládal z prezentací v plénu, diskuzí ve skupinách a panelových diskuzích. Věnoval se celému procesu PRIDE, zaměřil se například na zkušenosti s posuzováním žadatelů o pěstounskou péči nebo osvojení v modelu PRIDE, využití PRIDE v příbuzenecké pěstounské péči apod.

zdroj: www.pride-cz.com