BSD na lednových konferencích

Jak jsme v roce 2018 končili - v roce 2019 jsme začali.

A to účastí našich lidí na různých profesních setkáních, seminářích a konferencích…