BSD na kulatém stole ke krajské rodinné politice

Ve středu 11. 4. se naše kolegyně Klára Pěnkavová a Veronika Bradáčová zúčastnily kulatého stolu MPSV k projektu Krajská rodinná politika.

Tématem kulatého stolu byla „Primární prevence a podpora rodin 21. století“.

Na setkání zazněly 3 zajímavé příspěvky:
Zástupkyně nadace Sirius se věnovala ekologickému modelu rodin v kontextu primární prevence. Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D. si připravila workshop na téma „Pojetí rodiny v 21. století“. A poslední příspěvek, Mgr. Jany Švecové, byl zaměřen na otázku „Kdy je vhodné začít s přípravou na rodičovství?“

Přínosem setkání byl kromě výše zmíněných přednášek hlavně velký prostor pro diskusi mezi účastníky z řad MPSV, MHMP, OSPOD a neziskových organizací. Další kulatý stůl by měl proběhnout 22. května a Barevný svět dětí se ho opět rád zúčastní.