BSD na květnových konferencích

Zástupci Barevného světa dětí ze v těchto dnech zúčastnili zajímavých profesních setkáních...

Ve čtvrtek 17. května 2018 se v Pardubicích naše klíčová pracovnice Doprovázení pěstounských rodin, Mgr. Michala Krejčová zúčastnila semináře RK centra „S důvěrou v rodinu“, který měl za cíl sdílení zkušeností s rodinnými konferencemi v české i zahraniční praxi. Na setkání vystoupili nejen odborníci, kteří rodinné konference rodinám nabízejí, ale také rodinní příslušníci (děti i dospělí), kteří sílu rodinné konference měli možnost zažít a také celá řada zahraničních hostů.

V pátek 18. května 2018 pak v pražských Emauzích proběhla již III. členská schůze Asociace Dítě a rodina, za BSD se zúčastnila předsedkyně Mgr. Zuzana Cesneková a koordinátorka PSP a PSOV Bc. Klára Pěnkavová. Programem schůze byly krom tradiční diskuse mezi členy a představení činnosti za loňský rok, také plány pro rok 2018-2019. Mimo jiné se mluvilo o probíhající petiční kampani“Děti patří do rodin, ne do ústavů“, která usiluje o to, aby malé děti nebyly umisťovány do ústavní péče. S celým textem petice (s podrobnějšími analýzami) a také možnostmi podpisu se můžete blíže seznámit na https://www.petice-kojeneckyustav.cz/ .
LUMOS představil rozšířenější verzi analýzy „Dětské domovy pro děti do 3 let věku dítěte“, která byla nedávno zveřejněna a je také k dispozici k nahlédnutí na jejich stránkách https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/SHRNUTI_DD3_LUMOS.PDF   A nebo Dobrý start představil plány do budoucna, ve smyslu chystané kampaně na získání nových pěstounů a osvětu veřejnosti.

V pátek 25. 5. a v sobotu 26. 5. 2018 se předsedkyně Mgr. Zuzana Cesneková a vedoucí Doprovázení pěstounských rodin Bc. Barbora Chvátalová zúčastnily „Celorepublikového setkání doprovodných organizací“ (pod patronací Dobré rodiny, Praha), které se věnovalo hlavně sdílení praxe a hledání společných řešení v oblasti pěstounské péče.

A konečně ve dnech 28. a 29. 5. se kolegyně z Doprovázení pěstounských rodin, Bc. Barbora Chvátalová a Mgr. Martina Krejčová, zúčastnily akreditovaného kurzu (Podané ruce, o. p. s., Brno) „Sandplaying – využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými“.