WS: Zveme na říjnový workshop!

Cyklus IDENTITA pokračuje druhým workshopem, a to na téma: "Rodič vs. prarodič – Kdo jsem?"

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015 od 17:30 do 20:00 a lektorovat ho bude psycholožka Mgr. Natalie Jeníčková.

Svou roli ve vztahu ke svému svěřenému dítěti hledají všichni pěstouni a zvláště pak pěstouni – prarodiče. Pokládáte si někdy otázky: „Kdo vlastně jsem?“ „Jak se mám v této situaci zachovat – jako prarodič, nebo jako rodič?“ Pokud ano, tak právě pro Vás je určen náš nejnovější workshop!

Pokusíme se v rámci něj podpořit uvědomění si role a poslání rodiče a prarodiče a jak toto skloubit v roli pěstouna.
Probereme komplikované situace.
Zodpovíme si, jak reagovat v případě složitějších situací.

Na praktický vzdělávací seminář se můžete přihlašovat u svých klíčových pracovníků nebo přímo na mailu koordinator@barevnysvetdeti.cz  až do středy 21. října.