Workshop pro pěstouny

Přijměte pozvání na další z cyklu vzdělávacích seminářů pro pěstouny, který se koná ve čtvrtek 6. února, tentokrát na téma "Komunikace se školou, OSPOD a dalšími institucemi: individuální plán"

Sociální pracovníci mají v pěstounských rodinách výraznou roli, která je stanovena zákonem. Mohou se navíc stát významnou oporou pěstounů při výchově dítěte.

Obdobně je tomu s pedagogy – je jenom ku prospěchu dítěte, když spolu škola a rodina dokážou vycházet a tahat za jeden provaz. A právě na našem aktuálním workshopu se zaměříme na zvládání možných „zádrhelů“ při komunikaci s těmito institucemi.

Cena semináře je 1500,- Kč/pěstoun a 1800,- Kč/pěstoun v případě zájmu o hlídání dětí . 
 
Je možné přihlásit se telefonicky na čísle 222 512 880222 512 880 nebo e-mailem na adrese koordinator@barevnysvetdeti.cz.