Workshop: Komunikace se školou

Včera se uskutečnil praktický vzdělávací seminář pro pěstouny „Komunikace se školou, OSPOD a dalšími institucemi; individuální plán“.
Lektorkou byla PhDr. Ludmila Boková.