Vzděláváme se

Vzdělávací seminář nových asistentů 📙✏️

Třetí únorový pátek a sobota patřily novým asistentům projektu Kámoš. Připravili jsme pro ně úvodní vzdělávací seminář, který je podrobně seznámil se zákulisím projektu Kámoš, nástroji zvanými supervize a VTI – videotrénink interakcí a také s činností orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Vzdělávání se premiérově zúčastnila i nová koordinátorka projektu Tereza. V rámci bloku o zážitkové pedagogice zvládly nové velké Kámošky společnými silami dokonce úspěšně odoperovat srdce 💪❤️.
Velké díky patří všem lektorům, kteří se jednotlivých bloků semináře zhostili, a také předchozí koordinátorce Radce za skvělou přípravu 😊.