Výjezd komunity Praha 13

Tématem celého víkendu bylo „Jak odpočíváme v rodině?“

V programu se opět počítalo jak s aktivitami pro rodiče a dětskou skupinu, tak i těmi prorodinnými. O víkendu se také používala metoda VTI – video tréninku interakcí, jako pomocné techniky zlepšování komunikace v rodině.

Výjezd komunity Praha 13

S komunitou pěstounských rodin Prahy 13 jsme vyrazili do osvědčeného prostředí u Sázavy, abychom se vzdělávali, prohlubovali vztahy a důvěru mezi členy komunity a provázejícími lektory Vlaďkou Moravčíkovou a Vítkem Hrbáčkem.

Tématem celého víkendu bylo „Jak odpočíváme v rodině?“ A v programu se opět počítalo jak s aktivitami pro rodiče a dětskou skupinu, tak i těmi prorodinnými. O víkendu se také používala metoda VTI – video tréninku interakcí, jako pomocné techniky zlepšování komunikace v rodině