„VíkendOFFky 2016“ jsou tady!

Představujeme Vám nejmladší přírůstek do projektu "Služby pro pěstouny": celoroční volnočasový program pro děti v pěstounské péči a jejich sourozence

A co to vlastně ty VíkendOFFky jsou?

Je to celoroční volnočasový program založený na prvcích zážitkové pedagogiky. Bude se skládat z aktivit, při kterých děti společně něco zažijí. S dětmi budou nastavena komunikační pravidla, položí se základy skupinové spolupráce a důvěry. S dětmi se chceme také věnovat nácviku řešení a zvládání konfliktních situací, rozvíjet jejich sociální a komunikační dovednosti, podporovat je v aktivním přístupu k životu.

Pro pilotní rok 2016 jsou naplánovány celkem 3 víkendové akce (1 jednodenní v Praze a 2 celovíkendové mimo Prahu). Posláním celého programu je různorodými aktivitami podpořit identitu dětí vyrůstajících v NRP, podpořit sourozenecké vztahy, rozvíjet pozitivní sebepřijetí a sebepoznání dětí, a tak v důsledku přispět k budování vztahů a dobré atmosféry v celé rodině. Vše je založeno na kontinuální celoroční práci se skupinou, ve které se rozvíjejí přátelské vazby.

Pro koho je program určen, pro kolik a jak velké děti?

Pro děti, které vyrůstají v pěstounské péči nebo mají sourozence v pěstounské péči. Počítáme průměrně s počtem 30 dětí ve věku od 6 do 18 let. Děti budou rozděleny dle věku do 3 skupin, každou skupinu pak budou mít po celý rok na starosti 2 stálí lektoři. Program je postaven jak na společném trávení času, tak i na oddělených aktivitách určených přímo pro danou věkovou skupinu.

Termíny:

  1. úvodní setkání v Praze v neděli 28. února, 9:00 – 16:00
  2. víkend mimo Prahou 22. – 24. dubna, pátek odpoledne – neděle odpoledne
  3. víkend mimo Prahou 16. – 18. září, pátek odpoledne – neděle odpoledne  

Cena:

Rozpočet v sobě zahrnuje náklady na ubytování/pronájem prostor, dopravu, lidské zdroje /příprava a přímá práce lektorů/, potraviny, pomůcky a režii. Cenově je nejvýhodnější hromadná objednávka rovnou na všechny 3 akce. V rámci rozpočtu se také počítá se symbolickými příspěvky přímo od pěstounů.

 

Přihlášení:

Na VíkendOFFky mohou děti přihlašovat jejich sociální pracovníci, po domluvě s nimi pak také samotní pěstouni, a to na e-mailu: penkavova@barevnysvetdeti.cz. Na první akci pak nejpozději do 26. 2. 2016.