Ve čtvrtek 30.5. proběhlo v Barevném světě dětí, o.s. setkání mezioborové skupiny

Mezioborová skupina se koná pod záštitou paní senátorky Ing. arch. Daniely Filipiové a je určena pro odborníky z oblasti péče o ohrožené děti a mládež.

Cílem této skupiny je podpora komunikace a spolupráce mezi pomáhajícími profesemi s přesahem k podnětům k legislativním změnám.

Každé setkání je realizováno formou otevřeného kazuistického semináře, na který si účastníci mohou připravit kazuistiku a prodiskutovat ji s ostatními odborníky. Výstupem ze setkání odborníků bude odborná konference, jejíž termín je naplánován na 26. listopad 2013 v Senátu Parlamentu České republiky. Témata této konference vzejdou z otevřených kazuistických seminářů.