Únorová Mezioborovka úspěšně za námi

Děkujeme všem účastníkům letošní první Mezioborové skupiny!

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se na 41. Mezioborové skupině sešlo celkem 17 zástupců z řad neziskových organizací, OSPOD a základních škol. V úvodu své služby prezentovaly, netradičně, hned dvě neziskové organizace – LATA a Dům tří přání, který prostor využil k představení svého nového projektu Krizová pomoc dětem Šestka.

Ve druhé části multidisciplinárního setkání se skupina spolu s PhDr. Ludmilou Bokovou, moderátorkou Mezioborové skupiny, věnovala práci na vybraných kazuistikách. Ze čtyř byly vybrány prioritně dvě, nakonec se stihly probrat dokonce tři. První kazuistika vzešla z neziskového sektoru a týkala se tématu školní šikany a možnostech spolupráce NNO – ZŠ – OSPOD na případu. Druhou kazuistiku přinesl školní metodik prevence, který se se skupinou odborníků radil o vhodné pomoci sociálně znevýhodněnému žáku na druhém stupni základní školy. V rámci zbývajícího času pak skupina stihla nahlédnout pod pokličku ještě třetí kazuistice. Ta taktéž přišla z řad NNO a týkala se spolupráce s OSPOD, potažmo dalšími institucemi, při podezření na psychiatrickou diagnózu rodiče.

Jsme moc rádi za to, že dobré jméno Mezioborovky se šíří dál mezi více a více odborníků. A že také na ní přicházejí pozitivní zpětné vazby. Namátkou vybíráme jeden z nich:

„Mezioborovka byla super, těšíme se na další a přineseme letáky. Určitě to pro nás bylo zároveň podnětné a navázali jsme nové kontakty. Kolegyně je nová, tak byla ráda, že se mohla účasnit a slyšet názory z řad dalších odborníků, se kterými se třeba ještě neměla možnost setkat.“

Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 15 hodin. Pro aktuality sledujte naši facebookovou událost.