Teambuildingové školení PPD

Fotoreportáž z našeho víkendového teambuildingového školení nového týmu Programů pro děti.

  1. den byl věnovaný tématu dítěte v pěstounské péči a jeho specifikům. Kurzem k zákl. NRP a otázkám attachmentu vedoucí provedla naše dlouholetá spolupracovnice Mgr. Martina Vančáková. Následovalo ladění spolupráce s koordinátorkou Martinou Krejčovou a našimi klíčovými pracovnicemi Doprovázení pěstounských rodin.
  2. den byl v duchu zážitkové pedagogiky. Dopoledne proběhl kurz a odpoledne si již vedoucí principy zážitkovky mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Část dne jsme také věnovali přípravě prvních akcí – podzimních Výletů:)