Supervize asistentů

V úterý 12. listopadu proběhla již druhá supervize asistentů v tomto školním roce

Kromě seminářů a videotréninku musí asistenti pravidelně každý měsíc absolvovat také supervize. Ve dvou oddělených skupinách je vede Mgr. Lada Chaloupková a PhDr. Miloslav Čedík.

Supervize je důvěrný prostor, ve kterém asistenti mohou sdílet obtížné situace, do kterých se v proběhu své práce s dětmi dostali.

Supervize je opora pro velké Kámoše v jejich práci a také součást jejich povinného vzdělávání. Všichni asistenti totiž mají pověření k sociálně-právní ochraně dětí.